برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر لواميزول بر پاسخ ايمني و تغييرات هيستوپاتولوژيكي در تراكم بالاي ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر لواميزول بر پاسخ هاي ايمني و تغييرات هيستوپاتولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان مورد بررسي قرار گرفت. 1500 قطعه ماهي 50 گرمي قزل آلاي رنگين كمان تهيه شده و به طور تصادفي در پنج تيمار تقسيم گرديدند و با جيره حاوي 0 (گروه شاهد) 100، 250، 500 و 1000 ميلي گرم لواميزول در هر كيلوگرم غذا به مدت 45 روز تغذيه شدند و سپس به مدت 15 روز ديگر همه تيمارها (با تراكم دو برابر) با غذاي فاقد لواميزول تغذيه گرديدند. براي ارزيابي فاكتورهاي ايمني فعاليت كمپلمان و فعاليت ليزوزيم سرم در روزهاي 15، 30، 45 و 60، نمونه سرم از تمام تيمارها تهيه گرديد و پس از اندازه گيري، نتايج با نرم افزار آماري SPSS 15 مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در پايان دوره آزمايش از بافت هاي آبشش، كليه و كبد ماهيان براي بررسي اثرات آسيب شناسي بافتي لواميزول، نمونه هاي بافتي تهيه گرديد. نتايج بيانگر ارتقاي سطح فعاليت كمپلمان و فعاليت ليزوزيم سرم در تيمار تغذيه شده با 1000ميلي گرم لواميزول در كيلوگرم غذا بود. طبق نتايج بررسي هاي آسيب شناسي كمترين تغييرات هيستوپاتولوژيكي بافت كليه در تيمارهاي تغذيه شده با مقادير بالاي لواميزول خصوصا 1000ميلي گرم لواميزول در هر كيلوگرم غذا و كمترين تغييرات هيستوپاتولوژيكي بافت آبشش در تيمارهاي شاهد و 1000 ميلي گرم لواميزول در هر كيلوگرم غذا و كمترين تغييرات هيستوپاتولوژيكي بافت كبد در تيمار شاهد مشاهده گرديد. در پايان تحقيق مقدار  1000ميلي گرم لواميزول به عنوان بهترين تيمار براي تحريك پاسخ هاي ايمني و كاهش اثرات آسيب شناسي بافتي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان مشخص گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی