نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات سم عقرب همي اسکورپيوس لپتوروس بر تغييرات هموگرام و شکنندگي گلبول هاي قرمز و مطالعه ي نقش آنتي ونوم پلي والان در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 
چکیده: 
عقرب گزيدگي به عنوان يکي از عوامل مهم مرگ نوزادان، کودکان و بزرگسالان در کشورهاي در حال توسعه قلمداد شده و سالانه عوارض و صدمات قابل توجهي را در قربانيان خود ايجاد مي کند. اين بررسي به منظور مطالعه ي عوارض خون شناختي ناشي از سم عقرب همي اسکورپيوس لپتوروس به عنوان خطرناک ترين عقرب استان خوزستان صورت گرفته است. در اين تحقيق اثرات سم عقرب بر هموگرام و ميزان شکنندگي گلبول هاي قرمز و همچنين نحوه ي اثر آنتي ونوم بر تغييرات حاصله، مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور تعداد 90 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به 5 گروه مساوي تقسيم شدند. گروه A به عنوان شاهد، فقط سرم فيزيولوژي دريافت نمود. گروه B سم عقرب همي اسکورپيوس لپتوروس را به ميزان 1 mg/kg از طريق داخل صفاقي دريافت نمود. موش هاي صحرايي گروه C، D و E علاوه بر دريافت سم عقرب مانند گروه B، آنتي ونوم پلي والان به ميزان 2.5 ml/kg به ازاي هر حيوان از طريق داخل عضلاني دريافت نمودند. موش هاي صحرايي گروه C، آنتي ونوم پلي والان را 20 دقيقه پس از تزريق سم، موش هاي صحرايي گروه D،  20و 60 دقيقه پس از تزريق سم و موش هاي صحرايي گروه E آنتي ونوم را به همراه سم دريافت نمودند. سپس در زمان هاي 1، 3 و 24 ساعت پس از تزريق سم از کليه گروه ها (هر بار از 6 سر موش صحرايي) خون گيري جهت آزمايش CBC و مطالعه ي ميزان شکنندگي اريتروسيت ها صورت پذيرفت. نتايج حاصله نشان داد در گروه دريافت کننده ي سم به تنهايي تغييرات آشکاري در شاخص هاي هموگرام از جمله کاهش معني دار شمارش گلبول هاي قرمز، هماتوکريت، هموگلوبين و افزايش معني دار شمارش گلبول هاي سفيد، نوتروفيل ها و لنفوسيت ها ايجاد شده است. در ساير گروه هاي درمان شده با آنتي ونوم اين تغييرات در مقايسه با گروه شاهد معني دار نبوده است. در خصوص شکنندگي گلبول هاي قرمز تزريق سم به تنهايي ميزان مقاومت اريتروسيت ها را نسبت به غلظت هاي هيپوتونيک کاهش داده و منحني ليز اريتروسيت ها دستخوش تغيير مي شود، بنابراين در غلظت هايي که غشاي گلبول هاي قرمز به راحتي در گروه شاهد تحمل نموده اند، در گروه B به طور معني داري ليز اريتروسيت ها مشاهده گرديد، اين در حالي بود که تجويز آنتي ونوم به هر يک از اشکال مورد استفاده توانست علاوه بر تعديل هموگرام، از تغييرات منحني شکنندگي اسمزي گلبول هاي قرمز به طور معني داري جلوگيري نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راضی جلالی، م.، و فاطمی طباطبایی، س.، و احمدی زاده، م.، و محسنی، ح. (1396). اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه ی نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 13(1), 41-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302356Vancouver : کپی

راضی جلالی محمد، فاطمی طباطبایی سیدرضا، احمدی زاده معصومه، محسنی حمیده. اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه ی نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1396 [cited 2022May22];13(1):41-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302356IEEE : کپی

راضی جلالی، م.، فاطمی طباطبایی، س.، احمدی زاده، م.، محسنی، ح.، 1396. اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه ی نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 13(1), pp.41-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302356. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی