برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از اصول اساسي در مراقبت کل نگر در پرستاري توجه به معنويت و مراقبت معنوي از بيماران مي باشد که به عنوان عامل مهمي در موفقيت فرايندهاي مراقبتي مطرح شده است. هدف از مطالعه حاضر تعيين نگرش پرستاران نسبت به معنويت و مراقبت معنوي در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در سال 1395 بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي بوده که به صورت مقطعي در سال 1395 بر روي 133 نفر از پرستاران شاغل در سه بيمارستان آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد انجام پذيرفت. جمع آوري داده ها در اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد
SSCRS (The Spirituality and Spiritual Care Rating Scale) انجام گرفت که داراي دو بخش معنويت شامل 15 سوال و مراقبت معنوي شامل 8 سوال بود. داده هاي بدست آمده از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معناداري کمتر از 0.05 مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمره نگرش پرستاران نسبت به معنويت و مراقبت معنوي به ترتيب
31.15±7.89 و 21.05±5.5 بدست آمد. ميان نگرش پرستاران نسبت به معنويت و مراقبت معنوي و عواملي چون رده شغلي (p=0.03) و جنسيت (p=0.01) تفاوت معنا دار آماري مشاهده شد. در حاليکه ميان نگرش آنان با ساير ابعاد سن، تحصيلات، وضعيت استخدامي و وضعيت تاهل رابطه معنا داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي بدست آمده از مطالعه، نگرش پرستاران نسبت به معنويت در مقايسه با مراقبت معنوي وضعيت مطلوب تري داشت. بنابراين با وجود نگرش مثبت پرستاران نسبت به معنويات، آموزش و اطلاع رساني بيشتر در اين خصوص به آنان مي تواند تاثيرات بالقوه موثري بر مراقبت هاي باليني و کيفيت درمان گذارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسکری، ر.، و کی قبادی، ن.، و جعفری ندوشن، ف.، و رفیعی، س. (1396). نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. بیمارستان, 16(3 (مسلسل 62)), 93-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302343Vancouver : کپی

عسکری روح اله، کی قبادی نعیمه، جعفری ندوشن فاطمه، رفیعی سیما. نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. بیمارستان. 1396 [cited 2021October17];16(3 (مسلسل 62)):93-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302343IEEE : کپی

عسکری، ر.، کی قبادی، ن.، جعفری ندوشن، ف.، رفیعی، س.، 1396. نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. بیمارستان, [online] 16(3 (مسلسل 62)), pp.93-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302343. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی