5 SID.ir | بررسي چندشکلي ژن پرولاکتين در برخي توده هاي مرغان بومي خوزستان با روش PCR-RFLP

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي چندشکلي ژن پرولاکتين در برخي توده هاي مرغان بومي خوزستان با روش PCR-RFLP

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 
چکیده: 

پرولاکتين هورموني است که نقش مهمي در رفتار کرچي پرندگان دارد. بسياري از مطالعات نشان داده اند که ژن پرولاکتين مي تواند ژن کانديدا براي کرچي باشد و تنوع موجود در بخش هاي مختلف اين ژن، پتانسيل ويژه اي براي استفاده به عنوان نشان گرهاي ژنتيکي از خود نشان داده و مي تواند به بهبود ژنتيکي جمعيت ها کمک کند. هدف از اين مطالعه، بررسي چندشکلي ژن پرولاکتين در برخي توده هاي مرغان بومي خوزستان با روش PCR-RFLP بود. براي اين منظور از تعداد 100 قطعه مرغ بومي ايستگاه تکثير و اصلاح نژاد مرغ بومي نهاده هاي دامي جهاد استان خوزستان (شهرستان باوي)، به صورت تصادفي خون گيري انجام شد. با استفاده از روش تغيير يافته استخراج نمکي،  DNAنمونه ها استخراج شد. واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) جهت تکثير قطعه 439 جفت بازي ژن پرولاکتين توسط آغازگرهاي اختصاصي صورت گرفت. قطعه تکثير شده به وسيله ي آنزيم برشي AluI هضم شد. فراواني آلل هاي C و T به ترتيب 0.655 و 0.345 و فراواني ژنوتيپ هاي TT، CT و CC به ترتيب 0.10، 0.49 و 0.41 برآورد شدند. با استفاده از آزمون کاي مربع (X2) مشخص شد که فراواني آلل ها در اين جايگاه ژني در حالت تعادل هاردي- وينبرگ نمي باشد. نتايج نشان داد که ژن پرولاکتين در منطقه ي مورد بررسي داراي چندشکلي مي باشد و روش PCR-RFLP براي تعيين ژنوتيپ هاي ژن پرولاکتين مرغان مورد مطالعه، مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی