نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر نانوکيتوزان بر ايمني زايي واکسن خوراکي آئروموناس هيدروفيلا در ماهي کپور معمولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هر چند واکسن هاي خوراکي مزاياي زيادي نسبت به ساير روش هاي واکسيناسيون در آبزيان دارند، ولي به دليل تخريب آنتي ژن هاي واکسني در روده و جذب کم اين آنتي ژن ها در سيستم لمفوئيد روده، اين روش توسعه ي زيادي نداشته است. کيتوزان اخيرا در سيستم تجويز خوراکي داروها کاربرد يافته است. در اين تحقيق نانوکيتوزان از پوسته ي ميگو استحصال شده و پس از کنترل کيفي، اثر اين ماده به عنوان ادجوان خوراکي به همراه واکسن آئروموناس هيدروفيلا در ماهي کپور معمولي ارزيابي گرديد. 360 قطعه ماهي کپور معمولي (46.5±4.67 گرم) به 4 گروه در سه تکرار تقسيم شدند. تيمار اول و دوم به ترتيب با واکسن خوراکي آئروموناس هيدروفيلا و واکسن خوراکي به همراه نانوکيتوزان ايمن شدند، تيمار 3 خوراک حاوي نانوکيتوزان دريافت نمود و تيمار 4 فقط خوراک معمولي دريافت کرد. تغذيه با خوراک هاي تجربي (واکسن خوراکي) در روزهاي 1 تا 5 و 20 تا 25 انجام گرفت. از ماهي ها در روزهاي 25، 40 و 55 خون گيري انجام شده و برخي پاسخ هاي ايمني شامل عيار آنتي بادي، فعاليت لايزوزيم سرم، قدرت باکتري کشي سرم، ميزان IgM، فعاليت کمپلمان و فعاليت نيتروبلوتترازوليوم (NBT) بين تيمارها مقايسه گرديد. بعد از آخرين مرحله ي نمونه گيري ماهي هاي هر تيمار با باکتري بيماري زاي آئروموناس هيدروفيلا چالش داده شدند. نتايج نشان داد برخي شاخص هاي ايمني غير اختصاصي در بين تيمارها بهبود معني داري داشته است، به طوري که فعاليت لايزوزيم، قدرت باکتري کشي سرم، NBT و ميزان IgM در تيمار 2 (واکسن + نانوکيتوزان) در هر سه مرحله نمونه گيري افزايش معني داري نسبت به کنترل نشان داد (P<0.05). در تيمار يک (واکسن) و تيمار سه (نانوکيتوزان) افزايش نسبي مشاهده شد. فعاليت کمپلمان در بين تيمارها تفاوت معني داري نشان نداد (P>0.05). تيتر آنتي بادي ضد آئروموناس هيدروفيلا در مرحله ي اول و دوم نمونه گيري در تيمارهاي 1 و 2 افزايش معني داري نسبت به تيمار کنترل داشت (P<0.05). تلفات بعد از چالش تحت تاثير ايمن سازي خوراکي ماهي ها با واکسن آئروموناس هيدروفيلا و نانوکيتوزان قرار نگرفت (P>0.05). لذا مي توان نتيجه گرفت که ايمن سازي خوراکي ماهي کپور معمولي با واکسن خوراکي آئروموناس هيدروفيلا به همراه نانوکيتوزان هر چند بهبود برخي شاخص هاي ايمني غير اختصاصي ماهي کپور معمولي را باعث مي شود، ولي در ميزان محافظت ماهي و عيار آنتي بادي سرمي ضد آئرموناس هيدروفيلا تاثير معني داري ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیشاهی، م.، و سعیدی منش، م.، و مصباح، م.، و زارعی، م. (1395). بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), 12(1), 53-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302332Vancouver : کپی

علیشاهی مجتبی، سعیدی منش مانا، مصباح مهرزاد، زارعی مهدی. بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز). 1395 [cited 2022May24];12(1):53-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302332IEEE : کپی

علیشاهی، م.، سعیدی منش، م.، مصباح، م.، زارعی، م.، 1395. بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز), [online] 12(1), pp.53-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302332. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی