برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان پرداخت از جيب بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي بعد از اجراي طرح تحول سلامت (يک مطالعه مقطعي در شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از اهداف اصلي طرح تحول سلامت، کاهش ميزان پرداخت از جيب مردم براي خدمات بيمارستاني در بخش دولتي است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان پرداخت از جيب بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، 405 بيمار ترخيص شده از چهار بيمارستان دولتي و آموزشي به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده هاي مطالعه با استفاده از چک ليست محقق ساخته و بررسي صورت حساب بيمارستاني جمع آوري شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و مدل رگرسيون در نرم افزار 16
SPSS استفاده شد.
نتايج: ميزان پرداخت از جيب بيماران 10.2 درصد بود که 9.9 درصد آن پرداخت رسمي، 0.2 درصد هزينه ارجاع به بيرون از بيمارستان براي خريد کالا و 0.1 درصد آن پرداخت غيررسمي بود. بيشترين سهم هزينه اي از صورتحساب مربوط به لوازم پزشکي و دارو، اعمال جراحي و هتلينگ به ترتيب با 32.7، 20 و 17.4 درصد بود. نوع بيمارستان، داشتن عمل جراحي، تعداد اعضاي خانوار و جنسيت بر ميزان پرداخت از جيب تاثير معني دار داشت (
p£0.05).
نتيجه گيري: ميزان پرداخت از جيب بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي مطابق هدف تعيين شده در برنامه تحول سلامت بود که حمايت مناسب دولت را نشان مي دهد. براي کاهش پايدار پرداخت از جيب، بايد برنامه هايي کلان در سطح ملي براي خدمات سرپايي و بخش خصوصي نيز طراحي و اجرا شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

زارعی، ا.، و پورآقا، ب.، و خداکریم، س.، و موسی زاده نصرآبادی، ع. (1396). میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت (یک مطالعه مقطعی در شهر تهران). بیمارستان, 16(3 (مسلسل 62)), 9-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302308Vancouver : کپی

زارعی احسان، پورآقا بهروز، خداکریم سهیلا، موسی زاده نصرآبادی علیرضا. میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت (یک مطالعه مقطعی در شهر تهران). بیمارستان. 1396 [cited 2021April20];16(3 (مسلسل 62)):9-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302308IEEE : کپی

زارعی، ا.، پورآقا، ب.، خداکریم، س.، موسی زاده نصرآبادی، ع.، 1396. میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت (یک مطالعه مقطعی در شهر تهران). بیمارستان, [online] 16(3 (مسلسل 62)), pp.9-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302308. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 328 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی