نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ سازماني بيمارستان هاي منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قطب علمی و آموزش مدیریت سلامت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فرهنگ سازماني نقش بسزايي در بهره وري بيمارستان ها دارد. موفقيت يا شکست برنامه ها و استراتژي هاي تغيير سازماني تا حدود زيادي به فرهنگ سازماني بستگي دارد. اين مطالعه با هدف شناسايي نوع فرهنگ سازماني بيمارستان هاي شهر تهران در سال 139 ? انجام شد.مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي- تحليلي در 18 بيمارستان دولتي، خصوصي و تامين اجتماعي شهر تهران انجام شد که به صورت سهميه اي- تصادفي از ميان 114 بيمارستان شهر انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل هشت بعد و 32 سوال استفاده شد که به صورت تصادفي طبقه بندي شده در اختيار 696 نفر از کارکنان رسته هاي اداري، پشتيباني، تشخيصي و درماني بيمارستان قرار گرفت. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون هاي آماري تحليلي نظير اسپيرمن، مان ويتني و کروسکال واليس انجام شد. نتايج: ميانگين امتياز فرهنگ سازماني بيمارستان هاي شهر تهران برابر با 3.62 از شش امتياز بود (فرهنگ متوسط). بين فرهنگ سازماني و نوع مالکيت بيمارستان ها ارتباط آماري معني دار وجود داشت (p=0.002). ميانگين امتياز فرهنگ سازماني به ترتيب در بيمارستان هاي تامين اجتماعي و خصوصي بيشتر بود.بعد توجه به جزئيات در بيمارستان هاي دولتي و تامين اجتماعي بيشترين امتياز و بعد مشتري مداري در بيمارستان هاي خصوصي بيشترين امتياز را کسب کرده بود. بيشترين و کمترين ميانگين امتياز فرهنگ سازماني به ترتيب مربوط به بخش هاي اداري و پشتيباني بيمارستان ها بود. نتيجه گيري: فرهنگ سازماني در بيمارستان هاي شهر تهران در حد متوسط ارزيابي شد. بنابراين، پيشنهاد مي شود که مديران بيمارستان ها با استفاده از برنامه هاي مهندسي فرهنگ سازماني به منظور افزايش بهره وري سازمان هاي خود، فرهنگ سازماني به ويژه ابعاد انسجام، کار گروهي و خلاقيت سازماني آن را ارتقا دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصدق راد، ع.، و سخنور، م. (1396). فرهنگ سازمانی بیمارستان های منتخب شهر تهران. بیمارستان, 16(2 (مسلسل 61)), 45-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302253Vancouver : کپی

مصدق راد علی محمد، سخنور مبین. فرهنگ سازمانی بیمارستان های منتخب شهر تهران. بیمارستان. 1396 [cited 2022May29];16(2 (مسلسل 61)):45-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302253IEEE : کپی

مصدق راد، ع.، سخنور، م.، 1396. فرهنگ سازمانی بیمارستان های منتخب شهر تهران. بیمارستان, [online] 16(2 (مسلسل 61)), pp.45-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302253. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 384 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی