برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

آيا چاقي تاثير برنامه هاي ورزش درماني را بر روي شدت درد و ناتواني افراد مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي تحت تاثير قرار مي دهد؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم زیستی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، شاهرود، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با وجود رشد سريع و شيوع چاقي، تاثير چاقي بر روي پيامد برنامه هاي ورزش درماني در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي هنوز در هاله اي از ابهام است. بنابراين هدف از تحقيق حاضر بررسي اين بود موضوع است که آيا چاقي مي تواند اثربخشي ورزش درماني را بر روي ميزان درد و ناتواني افراد مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي تحت تاثير قرار دهد؟
مواد و روش ها: آزمودني هاي تحقيق را 32 زن و مرد (21 مرد و 11 زن) مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصي تشکيل مي داد که بر اساس شاخص توده بدني (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) در دو گروه آزمودني هاي چاق (6 مرد و 4 زن؛ ميانگين سني 52.30±5.85 و شاخص توده بدني 32.45±2.15) و غير چاق (15 مرد و 7 زن؛ ميانگين سني 51.81±7.10 و شاخص توده بدني 24.50±1.91) طبقه بندي شدند. جهت ارزيابي درد از مقياس بصري درد (VAS) و پرسشنامه ناتواني رولند – موريس (RMQ) جهت ارزيابي ناتواني ناشي از کمردرد استفاده شد. برنامه ي ورزشي شامل هفت تمرين بود که به مدت 10 هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 30 الي 60 دقيقه اجرا شد. داده هاي جمع آوري شده توسط آزمون هاي آماري t مستقل، ANCOVA و همبستگي پيرسون در سطح معني داري 0.05تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که در پيش آزمون بين ميانگين شدت درد (
p=0.007، t=-2.88) و ناتواني (p=0.04، t=-.2.16) آزمودني هاي مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي چاق و غير چاق تفاوت معني داري وجود دارد. بين شاخص توده بدني با شدت درد (P=0.02، r=0.43) و ناتواني (P=0.017، r=0.49) در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي نيز ارتباط معني داري مشاهده شد. بعد از مداخله درماني ميزان بهبود درد (P=0.001، F=14.27) و ناتواني (P=0.03، F=5.42) براي آزمودني هاي مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي غيرچاق نسبت به آزمودني هاي چاق به طور معني داري بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان داد که چاقي تاثير منفي بر روي اثربخشي برنامه ورزش درماني افراد مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي دارد. بر اين اساس به نظر مي رسد که رويکردهاي درماني که هر دو وزن بدن و کمردرد را در افراد چاق مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي هدف قرار مي دهند، تاثيرات اقتصادي قابل توجه تري داشته و حتي ممکن است پيامدهاي طولاني مدت بهتري نه تنها براي کمردرد بلکه براي ديگر عوارض همراه با چاقي داشته باشند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نادری، ع. (1396). آیا چاقی تاثیر برنامه های ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تحت تاثیر قرار می دهد؟. بیهوشی و درد, 7(4), 71-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302239Vancouver : کپی

نادری عین اله. آیا چاقی تاثیر برنامه های ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تحت تاثیر قرار می دهد؟. بیهوشی و درد. 1396 [cited 2021April18];7(4):71-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302239IEEE : کپی

نادری، ع.، 1396. آیا چاقی تاثیر برنامه های ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تحت تاثیر قرار می دهد؟. بیهوشی و درد, [online] 7(4), pp.71-83. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302239>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی