برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه استرس شغلي با ويژگي هاي شخصيتي و تجارب معنوي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: استرس شغلي يکي از موضوعات مهم مرتبط با رفتار انساني مي باشد و به دلايل متعددي در عملکرد شغلي تاثير مي گذارد. عوامل متعددي با استرس شغلي رابطه دارند، اين پژوهش با هدف تعيين رابطه استرس شغلي با ويژگي هاي شخصيتي و تجارب معنوي پرستاران انجام شد.
روش کار: اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي در سال 1394 انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش کليه پرستاران بيمارستان امام رضا (ع) شهرستان بيرجند بودند که شامل 178 پرستار شاغل در بخش هاي مختلف و 59 پرستار شاغل در اتاق عمل بودند. از ميان اين پرستاران 134 نفر با استفاده از روش تصادفي ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه تجارب معنوي روزانه، پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصيت و پرسشنامه استرس شغلي استفاده شد. داده ها به شيوه خودگزارشي جمع اوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون) انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که احساس حضور خداوند از مولفه هاي تجارب معنوي روزانه با استرس شغلي رابطه معني داري دارد (
p<0.01). از ميان مولفه هاي ويژگي هاي شخصيتي، تنها دو مولفه برونگرايي و روان رنجورخويي داراي همبستگي معنادار با استرس شغلي بودند (p<0.01).
نتيجه گيري: با استناد به يافته ها استرس شغلي با تجارب معنوي روزانه و ويژگي هاي شخصيتي ارتباط دارد، لذا پيشنهاد مي شود در گزينش پرستاران به ويژگي هاي شخصيتي آن ها توجه کرد همچنين تلاش کرد تا با ايجاد تجربه هاي معنوي مثبتي استرس شغلي آنان کاهش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی