برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  41 , شماره  3 ; از صفحه 273 تا صفحه 280 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش پركردن حفره دسترسي اباتمنت و نوع سمان بر گير رستوريشن هاي ثابت متكي بر ايمپلنت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده دندانپزشکی، گروه پروتزهای دندانی
 
چکیده: 

مقدمه: اطلاعات محدودي در رابطه با عوامل موثر بر گير پروتزهاي ثابت سمان شونده به اباتمنت ايمپلنت وجود دارد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي تاثير روش پر كردن فضاي داخلي اباتمنت و نوع سمان بر ميزان گير رستوريشن هاي ثابت متكي بر ايمپلنت بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، 40 عدد آنالوگ ايمپلنت با سرويور، درون بلوك هاي آكريلي قرار گرفت و اباتمنت هاي تيتانيومي دو تكه به آنها متصل گرديد. 20 اباتمنت بوسيله سيليكون به طور كامل و 20 اباتمنت ديگر بطور ناقص پر شد. در هر گروه، 10 نمونه با سمان اوژنول دار و 10 نمونه با سمان بدون اوژنول سمان گرديد. سپس تمام نمونه ها قبل از آزمايش گير، در دستگاه ترموسيكلينگ با 1000 سيكل به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. هر نمونه با استفاده از دستگاه تست كشش يونيورسال با نيروي 5000 نيوتن كشيده شد و نيروي مورد نياز براي خارج ساختن روكش ثبت گرديد. جهت آناليز آماري داده ها، از آزمون Two way ANOVA و آزمون LSD استفاده شد. (a=0.05)
يافته ها: در مقايسه بين چهار گروه، بيشترين ميزان گير به طور معني دار در گروه پر كردگي ناقص حفره دسترسي با سمان اوژنول دار و كمترين ميزان گير به طور معنادار، در گروه پركردگي كامل حفره دسترسي با سمان بدون اوژنول بدست آمد. اختلاف بين تمام گروه ها به جز دو گروه پركردگي كامل حفره دسترسي با سمان اوژنول دار و گروه پركردگي ناقص حفره دسترسي با سمان بدون اوژنول، معنادار بود. (P-value=0.27)
نتيجه گيري: ميانگين گير در حفره دسترسي ناقص بيشتر از حفره دسترسي كامل و در سمان اوژنول دار بيشتر از سمان بدون اوژنول به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی