نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1395 , دوره  59 , شماره  5 ; از صفحه 345 تا صفحه 354 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرين استقامتي بر شاخص هاي پلاکتي زنان ديابتي نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از اين تحقيق بررسي اثر هشت هفته تمرين استقامتي بر شاخص هاي پلاکتي زنان ديابتي نوع دو است.روش کار: بدين منظور 20 زن ديابتي نوع دو بصورت داوطلبانه در اين تحقيق شرکت نموده و به دو گروه تمرين (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. قبل و بعد از دوره آزمودني ها پس از ناشتايي شبانه به آزمايشگاه دعوت شدند و از آنها نمونه خون به ميزان 5 ميلي ليتر گرفته شد. سپس در جلسه اي مجزا ويژگي هاي آنتروپومتريک و اکسيژن مصرفي اوج اندازه گيري شد. پروتکل تمرين استقامتي شامل فعاليت روي تردميل به مدت 8 هفته بود (شدت: 60-75 درصد اکسيژن مصرفي اوج، مدت فعاليت: 35-50 دقيقه). براي اندازه گيري شاخص هاي پلاکتي از دستگاه شمارشگر سلولي و براي اندازه گيري گلوکز سرم و هموگلوبين گليکوزيله بترتيب از روش کالريمتريک آنزيماتيک و کروماتوگرافي ستوني استفاده شد. بمنظور تجزيه و تحليل تغييرات درون گروهي و بين گروهي بترتيب از آزمون تي مستقل و وابسته استفاده شد.نتايج: نتايج نشان داد پس از دوره 8 هفته اي سطوح گلوکز و هموگلوبين گليکوزيله در گروه تمرين به طور معني داري کاهش يافت (P<0.01) و همچنين بين دو گروه نيز تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.05). شاخص هاي پلاکتي PCT و PLT در دو گروه تغيير معني داري نيافت (P>0.05)؛ اما MPV و PDW در گروه تمرين به طور معني داري کاهش و در گروه کنترل افزايش يافت (P<0.05). تغييرات MPV و PDW بين دو گروه تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.01).نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت که تمرين استقامتي در زنان ديابتي از طريق کنترل گليسميک و بهبود مورفولوژي پلاکت مي تواند از بروز رويدادهاي ترومبوتيک جلوگيري کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقی زاده، م.، و احمدی زاد، س.، و نادری، م.، و هلالی زاده، م.، و اکبری نیا، آ. (1395). اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 59(5), 345-354. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302092Vancouver : کپی

تقی زاده محمودرضا، احمدی زاد سجاد، نادری محمود، هلالی زاده معصومه، اکبری نیا آتوسا. اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1395 [cited 2022August07];59(5):345-354. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302092IEEE : کپی

تقی زاده، م.، احمدی زاد، س.، نادری، م.، هلالی زاده، م.، اکبری نیا، آ.، 1395. اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 59(5), pp.345-354. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302092. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی