برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1395 , دوره  59 , شماره  5 ; از صفحه 337 تا صفحه 344 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع بالاي اختلالات رواني در بيماران مبتلا به بيماري هاي پوستي در تحقيقات متعددي تاييد شده است. پسوريازيس يک بيماري مزمن پوستي است که جنبه روان - تني داشته و تحقيقات مختلف بيانگر ظهور يا تشديد علائم بيماري با عوامل روانشناختي مي باشد. همچنين مطالعات نشان دهنده شيوع بالاتر اضطراب و افسردگي در بيماران پسوريازيس نسبت به جمعيت عمومي است. پسوريازيس بر کيفيت زندگي اين بيماران نيز تاثير زيادي دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر بخشي درمان شناختي - رفتاري مديريت استرس بر اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس است.
روش کار: اين پژوهش، مطالعه اي شبه تجربي مورد شاهدي که در سال 1391 در بيمارستان قائم مشهد که با پيش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد انجام شده است. نمونه شامل 16 بيمار با تشخيص پسوريازيس بود که پس از انجام مصاحبه تشخيصي و تاييد اضطراب و افسردگي در آنها بصورت تصادفي در دو گروه آزمايشو شاهد (8 نفر) قرار داده شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مقياس باليني اضطراب و افسردگي
HADS، پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت SF-36 و شاخص کيفيت زندگي در بيماران پوستي DLQI استفاده شد. درمان شناختي - رفتاري مديريت استرس طي 8 جلسه روي گروه آزمايش انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات کيفيت زندگي در گروه آزمايش به طور معناداري نسبت به گروه شاهد افزايش پيدا کرد (
P<0.05) و ميانگين نمرات اضطراب و افسردگي کاهش داشت (p<0.05). نتايج اين پژوهش حاکي از اثربخشي مداخله گروهي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس بود.
نتيجه گيري: نتايج اين پ‍ژوهش حاکي از اثربخشي مداخله گروهي مديريت استرس به شيوه شناختي - رفتاري بر اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی