برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 133 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل به شوري ارقام گندم نان بر اساس شاخص هاي تحمل مبتني بر نسبت پتاسيم به سديم برگ پرچم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

يکي از تنش هاي غيرزنده مهم در نواحي خشک و نيمه خشک دنيا از جمله ايران، شوري خاک و آب است که باعث کاهش عملکرد گياهان زراعي از جمله گندم مي شود. استفاده از ارقام متحمل به شوري يکي از راه هاي دستيابي به عملکرد بالا در اين نواحي است. به منظور ارزيابي تحمل به شوري در گندم، 41 ژنوتيپ گندم نان به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار تحت دو شرايط بدون تنش و تنش شوري در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمان در سال زراعي 1391 کشت شدند. شوري آب آبياري در شرايط بدون تنش و تنش شوري به ترتيب 0.63 و 11.8 دسي زيمنس بر متر بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر شوري بر عملکرد دانه، ميزان سديم، پتاسيم و نسبت اين دو عنصر در برگ پرچم ارقام گندم معني دار بود. ارزيابي همبستگي ها نيز نشان داد که همبستگي مثبت و معني داري بين نسبت K+/Na+ در هر دو محيط با شاخص هاي ميانگين بهره وري (MP)، ميانگين هندسي بهره وري (GMP)، ميانگين هارمونيک (HM) و تحمل به تنش (STI) محاسبه شده بر مبناي اين نسبت وجود دارد. بر اين اساس، مناسب ترين شاخص ها براي گزينش ارقام متحمل به تنش شوري، چهار شاخص MP، GMP،HM و STI بودند. همچنين بر مبناي مقادير اين شاخص ها، ارقام طبسي، ارگ، اکبري، بم، سرخ تخم، بولاني، سيستان، کارچيا و روشن که از نسبت پتاسيم به سديم بالايي نيز تحت هر دو شرايط برخوردار بودند، به عنوان متحمل ترين ارقام نسبت به تنش شوري انتخاب شدند. همچنين همبستگي معني دار بين اين شاخص ها با عملکرد دانه تحت شرايط تنش نشان داد که استفاده از آن ها براي غربال تعداد زيادي از ژنوتيپ ها و يا براي انتخاب ارقام متحمل قبل از تعيين عملکرد دانه مفيد است و مي توانند به عنوان معياري مناسب جهت انتخاب ارقام پرمحصول و متحمل به تنش شوري مورد استفاده قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی