برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  3 , شماره  7 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان تاثير اجراي دوره هاي جانبي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در تحقق اهداف آموزشي نيروي دريايي راهبردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه عالی دفاع ملی
 
چکیده: 
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير تعدادي از دوره هاي جانبي برگزار شده در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) بر تحقق اهداف آموزشي نيروي دريايي راهبردي انجام پذيرفته است. در اين تحقيق، جامعه آماري کليه مديران و فرماندهان سطوح مياني به بالاي نداجا که حداقل 5 سال سابقه مديريتي و فرماندهي داشته اند و تعدادي از دوره هاي جانبي مورد تحقيق را طي نموده اند (272 نفر) در نظر گرفته شده که از ميان آنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در خصوص گردآوري اطلاعات مورد نياز جهت تبيين ادبيات تحقيق از روش کتابخانه اي و به منظور جمع آوري اطلاعات جهت آزمون فرضيه ها نيز از روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده است. جهت سنجش پايايي ابزار پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ (a=0.912) استفاده شده و از طريق نظرخواهي و جمع آوري نظرات کارشناسان و متخصصان روايي محتواي آن تاييد گرديده است. براي توصيف داده ها از آمار توصيفي و همچنين جهت آزمون فرضيه ها و تحليل روابط بين متغيرها از آمار استنباطي (آزمون T تک نمونه اي) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. متغير مستقل تحقيق، دوره هاي جانبي دانشگاه ياد شده بوده که شامل دوره هاي ايمني چهارگانه دريايي، اطفاي حريق پيشرفته، دوره تربيت مدرسين دريايي (TFT) و PLC (مقدماتي و پيشرفته) و متغير وابسته ميزان تحقق اهداف آموزشي نداجا بوده است. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده تمامي فرضيات تحقيق پذيرفته شده و اين بدان مفهوم است که دوره هاي جانبي اجراء شده در دانشگاه در راستاي اهداف آموزشي نداجا بوده و در اين ميان ميزان تاثيرگذاري اين دوره ها بر روي شاخص هاي تعيين شده اهداف آموزشي نداجا نيز مشخص گرديده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حجازی، س.، و مطلبی ورکانی، ا. (1395). ارزیابی میزان تاثیر اجرای دوره های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی. آموزش علوم دریایی, 3(7), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301858Vancouver : کپی

حجازی سیدشهاب الدین، مطلبی ورکانی ابوطالب. ارزیابی میزان تاثیر اجرای دوره های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی. آموزش علوم دریایی. 1395 [cited 2021December06];3(7):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301858IEEE : کپی

حجازی، س.، مطلبی ورکانی، ا.، 1395. ارزیابی میزان تاثیر اجرای دوره های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی. آموزش علوم دریایی, [online] 3(7), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301858. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی