برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 119 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کود زيستي فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش خشکي و کود زيستي فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هيبريد سينگل کراس 640، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در تابستان سال 1392 انجام شد. سه سطح تنش خشکي شامل آبياري کامل (شاهد)، تنش خشکي در مرحله گل دهي و تنش خشکي در مرحله پر شدن دانه در کرت هاي اصلي و سطوح کود زيستي (تلقيح و عدم تلقيح با کود زيستي فسفر) در کرت هاي فرعي قرار داده شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تنش خشکي، تمامي صفات مورد مطالعه را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد. اثر کود زيستي نيز روي تمام صفات به جز تعداد رديف در بلال معني دار شد. برهم کنش تنش خشکي × کود زيستي بر طول بلال، محتوي فسفر دانه، جذب فسفر دانه، محتوي پروتئين دانه، جذب نيتروژن دانه، شاخص برداشت نيتروژن، شاخص برداشت فسفر و وزن هکتوليتر معني دار بود. استفاده از کود زيستي سبب افزايش 17 درصدي عملکرد دانه شد. بيشترين ميزان عملکرد دانه در شرايط آبياري کامل (11813.3 کيلوگرم در هکتار) به-دست آمد. تنش خشکي در مرحله گل دهي باعث کاهش 36 درصدي عملکرد دانه، 16 درصدي تعداد دانه در رديف و 8 درصدي تعداد رديف در بلال شد. با وجود آنکه، اعمال تنش خشکي در هر دو مرحله رشدي ميزان جذب نيتروژن دانه و وزن هکتوليتر را در شرايط تلقيح و عدم تلقيح به طور معني داري کاهش داد، اما استفاده از کود زيستي فسفر تحت شرايط تنش خشکي نقش تعديل کننده روي اين صفات داشت. بنابراين، نتايج اين تحقيق نشان داد که تلقيح بذر با کود زيستي فسفر مي تواند آثار سوء تنش خشکي را بر صفات کمي و کيفي ذرت کاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شریفی، پ.، و عادلی نسب، م. (1395). اثر کود زیستی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی. تحقیقات غلات, 6(1), 119-132. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301852Vancouver : کپی

شریفی پیمان، عادلی نسب مجتبی. اثر کود زیستی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی. تحقیقات غلات. 1395 [cited 2021April21];6(1):119-132. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301852IEEE : کپی

شریفی، پ.، عادلی نسب، م.، 1395. اثر کود زیستی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی. تحقیقات غلات, [online] 6(1), pp.119-132. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301852. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی