برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 94 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقايسه اي اثر سير و آتورواستاتين بر تغييرات پروفايل هاي ليپيدي در سگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکدهی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف از انجام تحقيق حاضر، ارزيابي اثر سير و آتورواستاتين بر تغييرات پروفايل هاي ليپيدي سرم سگ و نيز تاثير زمان بر روند درمان بود. بدين منظور، 15 قلاده سگ نر 2-1 ساله، به صورت تصادفي به 3 گروه 5 تايي تقسيم بندي شدند. گروه A(کنترل) شامل 5 قلاده سگ بود که با پودر کلسترول (4 گرم/کيلوگرم و براي مدت 10 روز جهت القاي هيپرليپيدمي) تغذيه شده بود. گروه B مشابه گروه A بود، اما علاوه بر آن، آتورواستاتين (5 ميلي گرم/ کيلوگرم) براي مدت 45 روز تجويز گرديد. گروه C مشابه گروه B بود، با اين تفاوت که سير (100 ميلي گرم/ کيلوگرم) به جاي آتورواستاتين تجويز شده بود. نمونه هاي خون، 4 بار و در زمان هاي صفر، 10، 40 و 55 روز بعد از شروع تحقيق جمع آوري شدند. سپس ميزان کلسترول تام، تري گليسريد، HDL-C و LDL-C سرم با کيت هاي تجاري معمول اندازه گيري شدند. آتورواستاتين (p<0.001) و سير (p<0.01)هر دو، فعاليت هيپوليپيدمي موثري را در کاهش تري گليسريد خون نشان دادند. در مقايسه بين دو دارو و اثر آن ها بر تري گليسريد، آتورواستاتين نسبت به سير تفاوت معني داري را نشان داد (p<0.01) در رابطه با اثر داروها بر ميزان کلسترول خون، در روز 40 کاهش معني داري در گروه دريافت کننده ي آتورواستاتين نسبت به گروه سير ديده شد(p<0.05) . گروه هاي درمان شده (B و C)، نتايج خوبي را در کاهش LDL-C، در روز 55 نشان دادند (p<0.001) در مقايسه ي بين دو دارو و اثر آن ها بر HDL-C، در روز 55، تنها بين گروه A و B، تفاوت معني دار مشاهده گرديد (p<0.01) مطالعه ي حاضر نشان داد که آتورواستاتين و سير هر دو فعاليت کاهش دهنده ي چربي خون در سگ ها دارند، اما آتورواستاتين مؤثر تر از سير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی