برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  12 , شماره  40 ; از صفحه 105 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي روش و فن آموزش پرسشگري بر تفکر انتقادي و مهارت هاي آن در درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، مقايسه اثر بخشي روش و فن آموزش پرسشگري بر تفکر انتقادي و مهارت هاي آن در درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر همدان بود. روش تحقيق نيمه آزمايشي و طرح پژوهش از نوع پيش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر پايه اول مقطع متوسطه در دبيرستان هاي دولتي و روزانه شهر همدان در سال تحصيلي 92- 1391 بود. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي از دو دبيرستان شهر همدان با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گيري انتخاب و به صورت کاملا تصادفي، کلاس ها در 3 گروه (2 گروه آزمايش و 1 گروه کنترل) جايگزين شدند. ابزار اندازه گيري پژوهش آزمون تفکر انتقادي کاليفرنيا (فرم ب) بود. جهت تحليل داده ها از تحليل کواريانس يک متغيره و چند متغيره استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که: گروه هاي آموزش ديده با روش پرسشگري و فن پرسشگري در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادي عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل داشته اند. درحالي که گروه آموزش ديده با روش پرسشگري در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادي، عملکرد بهتري نسبت به گروه آموزش ديده با فن پرسشگري داشت. به علاوه، در مقايسه اثربخشي اين دو روش بر ميانگين نمرات مهارت هاي تفکر انتقادي، ميزان تاثير روش پرسشگري بر ميانگين نمرات مهارت هاي تحليل، استنباط، قياس و استقراء، تفاوت معني داري با فن پرسشگري نداشت. تنها تفاوت معنادار در خرده مقياس ارزشيابي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جوادی ممتاز، ط.، و کردنوقابی، ر.، و معروفی، ی. (1395). مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), 12(40), 105-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301277Vancouver : کپی

جوادی ممتاز طیبه، کردنوقابی رسول، معروفی یحیی. مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی). 1395 [cited 2021April20];12(40):105-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301277IEEE : کپی

جوادی ممتاز، ط.، کردنوقابی، ر.، معروفی، ی.، 1395. مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), [online] 12(40), pp.105-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301277. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 249 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی