برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 51 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

نيازسنجي آموزشي شاخص هاي برگزيده اکوشهر (مورد مطالعه: شهروندان ناحيه شش منطقه يک شهرداري تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 
چکیده: 

مفهوم اکوشهر نگرشي جديد در مديريت شهري از منظر محيط زيست است. پياده سازي شاخص هاي هيجده گانه اکوشهر نيازمند کنش و واکنش متقابل شهروندان و مديريت شهري است.سنجش آگاهي شهروندان از شاخص هاي اکوشهر، به مديران شهري کمک مي کند تا اجراي اين طرح با موفقيت حداکثري انجام شود. شهرداري منطقه يک شهر تهران، ناحيه شش را به عنوان نخستين ناحيه و مبناي اجراي طرح اکوشهر انتخاب کرده است. پژوهش حاضر آگاهي شهروندان ناحيه نام برده را براي شش شاخص فضاي سبز، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، پسماند، آب و انرژي آزموده است. اين بررسي به کمک پر کردن 381 پرسشنامه به صورت حضوري انجام شد و بر اساس نظر کارشناسان، پرسشنامه داراي روايي مناسب و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که داراي پايايي مناسبي (آلفاي کرونباخ برابر با 0.87) بود. تعداد 5 آزمون آماري انجام شد. آزمون هاي آماري به کار گرفته شده شامل آلفاي کرونباخ، من ويتني، کروسکال واليس، همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي بود. نتايج بررسي نشان داد که ميزان آگاهي شهروندان ناحيه شش منطقه يک تهران در خصوص شاخص هاي آب و آلودگي هاي صوتي و هوا در حد قابل قبول بود و در مورد شاخص هاي فضاي سبز، پسماند و انرژي در حد غير قابل قبول بود. همچنين بر اساس آزمون رگرسيون خطي چند متغيره، متغير مستقل سطح درآمد روي متغير وابسته آگاهي محيط زيستي تاثير معني دار داشت و متغير مستقل سطح تحصيلات روي متغير وابسته آگاهي محيط زيستي تاثير معني داري نداشت. نهايتا خروجي کار چک ليست نيازهاي آموزشي شهروندان ناحيه شش منطقه يک تهران براي پياده سازي اکوشهر آماده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی