نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 49 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فراواني آللي و تجزيه ارتباطي نشانگرهاي ريزماهواره با برخي صفات مرتبط با جوانه زني پيش از برداشت در ارقام برنج (.Oryza sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي فراواني آللي و تجزيه ارتباطي نشانگرهاي ريز ماهواره با برخي از صفات مرتبط با جوانه زني پيش از برداشت، تعداد 34 رقم برنج بومي و اصلاح شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تکرار در بهار سال 1392 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه گيلان کشت و صفات مرتبط با جوانه زني پيش از برداشت در آنها اندازه گيري شد. همچنين الگوي نوار هاي 20 نشانگر ريزماهواره تعيين و ارتباط آنها با صفات اندازه گيري شده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ژنوتيپ هاي برنج مورد بررسي براي کليه صفات داراي اختلاف معني داري بودند که حاکي از وجود تنوع ژنتيکي براي صفات مرتبط با جوانه زني پيش از برداشت در اين ارقام مي باشد. در اين آزمايش، ميانگين تعداد آلل موثر، شاخص شانون و ميزان اطلاعات چند شکل براي نشانگر هاي مورد بررسي به ترتيب 2.95، 1.14 و 0.59 بدست آمد. در تجزيه ارتباط بين نشانگرها و صفات، بالاترين ضريب تبيين با مقدار 47 درصد متعلق به چهار نشانگر RM282، RM220، RM447 و RM320 براي صفت شکل دانه بود. براي صفات درصد جوانه زني پيش از برداشت و درصد جوانه زني پيش از برداشت بر حسب تعداد دانه پر نيز يک نشانگر مشترک RM525 به ترتيب 9 و 14 درصد از تغييرات اين دو صفت را توجيه کرد. براي صفات فراواني دانه جوانه زده در طول خوشه و ميزان فعاليت آنزيم آلفا آميلاز نيز به طور مشترک نشانگرهاي RM525،RM447  و RM124 به ترتيب 31 و 28 درصد ارتباط را به خود اختصاص دادند. با توجه به ارتباط بالا ي اين نشانگر ها، پويش در نواحي کروموزومي مجاور آنها مي تواند در شناسايي ژن هاي کنترل کننده صفت جوانه زني پيش از برداشت در ژنوتيپ هاي برنج موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک زاده طالبی، س.، و اعلمی، ع.، و اصفهانی، م.، و عبادی، ع. (1395). ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (.Oryza sativa L). مجله علوم زراعی ایران, 18(1), 49-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300154Vancouver : کپی

نیک زاده طالبی سهیلا، اعلمی علی، اصفهانی مسعود، عبادی علی اکبر. ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (.Oryza sativa L). مجله علوم زراعی ایران. 1395 [cited 2022May20];18(1):49-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300154IEEE : کپی

نیک زاده طالبی، س.، اعلمی، ع.، اصفهانی، م.، عبادی، ع.، 1395. ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (.Oryza sativa L). مجله علوم زراعی ایران, [online] 18(1), pp.49-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300154. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی