نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 105 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تيمار پرولين بر برخي خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و افزايش عمر پس از برداشت گل شاخه بريده مريم (.Polianthes tuberosa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 
گل مريم يکي از مهمترين گلهاي شاخه بريدني جهان و ايران است که افزايش عمر پس از برداشت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش از پرولين به عنوان ترکيب آنتي اکسيدان در غلظت هاي صفر (شاهد)، 1 و 10 ميکرومولار استفاده و اثر اين ترکيب بر برخي خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده مريم بررسي گرديد. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار انجام گرفت. نتايج اثر معني دار پرولين را در هر دو غلظت بر عمر گلجايي گل مريم نشان داد. درصد گلچه هاي باز در هر دو غلظت پرولين افزايش نشان داد. يافته ها کاهش معني دار درصد گلچه پژمرده را در هر دو غلظت پرولين نسبت به شاهد را نشان داد. درصد ريزش گل نيز در تمام گل هاي تيمار شده با پرولين بسيار کمتر از گلهاي شاهد بود. بر اساس نتايج حاصل، پرولين در هر دو غلظت باعث کاهش هدررفت آب و نشت يوني گرديد و غلظت 10 ميکرومولار بيشترين تاثير را داشت. در گلهايي که با اين ترکيب تيمار شده بودند، فعاليت آنزيم هاي گاياکول پراکسيداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسيداز و فنيل آلانين آمونيا لياز افزايش يافت اما، فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز کاهش يافت. بنابراين به نظر مي رسد که پرولين به عنوان يک ترکيب آنتي اکسيدان از طريق افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و کاهش فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز عمر پس از برداشت گل مريم را افزايش داده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی پور، س.، و فرهمند، ه.، و نصیبی، ف. (1394). تاثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L). فرآیند و کارکرد گیاهی, 4(14), 105-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300046Vancouver : کپی

علی پور سجاد، فرهمند همایون، نصیبی فاطمه. تاثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L). فرآیند و کارکرد گیاهی. 1394 [cited 2022August19];4(14):105-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300046IEEE : کپی

علی پور، س.، فرهمند، ه.، نصیبی، ف.، 1394. تاثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L). فرآیند و کارکرد گیاهی, [online] 4(14), pp.105-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300046. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی