4 SID.ir | تاثير سلنيم بر عملکرد وزن خشک، فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و غلظت برخي عناصر کم مصرف در گندم در شرايط شور

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سلنيم بر عملکرد وزن خشک، فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و غلظت برخي عناصر کم مصرف در گندم در شرايط شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

سلنيم در گروه عناصر مفيد براي گياه قرار دارد اما غلظت هاي زياد آن سمي بوده و سبب کاهش رشد گياه مي شود. اطلاعات کمي درباره تاثير سلنيم بر شدت خسارت ناشي از شوري در گندم وجود دارد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي برهمکنش شوري و سلنيم بر عملکرد وزن خشک ريشه و شاخساره، فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و غلظت و جذب برخي عناصر کم مصرف در ريشه و شاخساره گندم انجام گرفت. در اين پژوهش، دو رقم گندم با کارايي مختلف از لحاظ عناصر غذايي کم مصرف (کوير و بک کراس روشن) با چهار سطح سلنيم (0، 20، 40 و 150 ميکرومولار) و دو سطح شوري (0 و 100 ميلي مولار) تيمار شدند. نتايج نشان داد که اثر کابرد سطوح مختلف سلنيم بر وزن خشک شاخساره گندم به رقم گياه و سطح شوري بستگي دارد. کاربرد 20 ميکرومولار سلنيم سبب افزايش عملکرد وزن خشک شاخساره گندم بک کراس روشن در شرايط شور شد. در رقم گندم کوير سطح 40 ميکرومولار سلنيم عملکرد وزن خشک شاخساره را در شرايط غيرشور افزايش داد. اثر سلنيم بر فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز بسته به رقم گندم و غلظت سلنيم مصرفي متفاوت بود. به طور کلي مصرف سطوح 20 و 40 ميکرومولار سلنيم در شرايط شور باعث افزايش فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز ريشه در هر دو رقم گندم مورد مطالعه شد. همچنين سطح 20 ميکرومولار سلنيم فعاليت آنزيمي شاخساره گياه را در هر دو رقم گندم در شرايط شور افزايش داد. بر اساس نتايج پژوهش حاضر، تغذيه سلنيم بر عملکرد گندم به ويژه در شرايط شور، تاثير مثبتي دارد اما اين تاثير به رقم گياه و غلظت سلنيم مصرفي بستگي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی