4 SID.ir | ميزان شيوع و عوامل موثر بر پوسيدگي دندان در كودكان 7 تا 12 ساله در شهرستان بويراحمد در سال 1393
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان شيوع و عوامل موثر بر پوسيدگي دندان در كودكان 7 تا 12 ساله در شهرستان بويراحمد در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پوسيدگي دندان يكي از بيماري هاي عفوني شايع دوران كودكي است. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان شيوع و شاخص پوسيدگي دندان در دانش آموزان 7-12 ساله شهر ياسوج و روستاهاي اطراف آن اجرا شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي- تحليلي
460 كودك به صورت تصادفي دو مرحله اي از مدارس ابتدايي شهر ياسوج و دهستان هاي تابعه، انتخاب شدند. اطلاعات آموزشي، جمعيتي، اقتصادي و عادات بهداشتي دهان و دندان و تغذيه اي به وسيله يك پرسشنامه جمع آوري و وضعيت بهداشت دهان و پوسيدگي دندان ها با انجام معاينه باليني به وسيله نور، آينه و سوند به وسيله يك تيم دندان پزشكي حرفه اي در يك چك ليست ثبت گرديد. داده ها پس از استخراج با روش هاي آمار تحليلي تجزيه و تحليل شدند. نرم افزارهاي مورد استفاده SPSS نسخه 22 و R نسخه 3.2 بود و سطح معني داري (a) برابر پنج درصد، در نظر گرفته شده است.
يافته ها: شيوع پوسيدگي در دندان هاي شيري، دايمي و كل دندان ها به ترتيب برابر
75.2، 41.1 و 89.8 درصد، و ميانگين شاخص هاي dmft،DMFT و dmft+DMFT، به ترتيب برابر 3.57، 0.87 و 4.44، به دست آمد. علاوه بر اين شيوع پوسيدگي در دندان هاي دايمي و DMFT در دختران به طور معني دار (p=0.046) بيش از پسران ولي در كل دندان ها شيوع پوسيدگي در پسران به طور معني دار (p=0.032) بيش از دختران بود. پوسيدگي دندان هاي دايمي در كودكان با سن رابطه مستقيم و معني دار داشت (p<0.0001). هم چنين شاخص DMFT و شيوع پوسيدگي در دندان هاي دايمي در كودكان روستايي به طور معني دار بيش از كودكان ساكن شهر ياسوج بود (p<0.0001). شاخص dmft+DMFT با شاخص توده بدني كودكان رابطه اي معكوس و معني دار نشان داد (p=0.004). استفاده از نخ دندان موجب كاهش معني دار (p=0.027) در پوسيدگي دندان ها شد و پوسيدگي دندان در كودكاني كه مسواك مي زدند، لبنيات مرتب مصرف مي كردند، شغل پدرشان كارمند و پدر و مادرشان سواد بالاتري داشتند كمتر بود (p>0.1).
نتيجه گيري: شيوع و شدت پوسيدگي دندان در دانش آموزان ابتدايي شهر ياسوج و روستاهاي اطراف نسبت به متوسط كشوري و استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت به اندازه قابل توجهي بالاتر بود. دندان هاي پسران نسبت به پوسيدگي استعداد بيشتري داشتند، با بالا رفتن سن شيوع پوسيدگي در دندان هاي دايمي بيشتر مي شد، در كودكان روستايي پوسيدگي دندان شايع تر و شديدتر بود. رعايت اصول مراقبتي و بهداشتي دندان ها، درآمد مستمر و سواد بالاتر والدين و مصرف لبنيات كاهش پوسيدگي در كودكان را در پي داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 284
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی