برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر قرارگيري طولاني مدت در معرض امواج الكترومغناطيس با فركانس فوق العاده پايين بر فعاليت سيستم α1 آدرنرژيك در روده باريك موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در سال هاي اخير افزايش دستگاه هاي الكتريكي مولد امواج الكترومغناطيس، موجب توجه محققين به بررسي اثر اين امواج بر سلامتي انسان شده است. بنابراين هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثر قرارگيري طولاني مدت در معرض امواج الكترومغناطيس با فركانس فوق العاده پايين (ELF) بر سيستم آدرنرژيك روده باريك در موش صحرايي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد
21 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار به سه گروه تقسيم شدند؛ گروه اول، گروه آزمايش به مدت 75 روز در معرض امواج الكترومغناطيس با فركانس فوق العاده پايين (50 هرتز، 1 ميلي تسلا) در دستگاه سلونوئيد روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد كه در شرايط مشابه با گروه اول و در سلنوئيد خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه كنترل كه در شرايط معمول حيوان خانه نگهداري شدند. بعد از مدت 75 روز، موش هاي صحرايي ابتدا با تزريق درون صفاقي پنتوباربيتال سديم (50 ميلي گرم بر كيلوگرم) شدند سپس بافت ايلئوم آنها جدا و به قطعات 1 سانتي متري تقسيم شدند. اين قطعات به حمام بافتي حاوي محلول كربس اكسيژنه با pH=7.4 منتقل شدند و سپس فعاليت مكانيكي بافت به وسيله ترانسديوسر نيرو مرتبط به سيستم پاورلب و بريج آمپلي فاير در پاسخ به تجويز داروي فنيل افرين با دوز 4´10-6 مولار ثبت گرديد. داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: تغييرات شل شدگي بافت ايلئوم ايزوله بر روي دو قطعه ايلئوم ايزوله با طول مشابه و در يك حيوان مشاهده شد، كه با توجه به نتايج تحقيق حاضر ميزان شل شدگي ايلئوم در گروه در معرض امواج (آزمايش) نسبت به دو گروه كنترل و شاهد افزايش معني داري (
p<0.05) داشته است. هم چنين ميزان شل شدگي ايلئوم در پاسخ به فنيل افرين در زمان هاي مختلف و بعد از كسر تانسيون پايه نشان دهنده افزايش معني دار (p<0.05) درصد شل شدگي ايلئوم در گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد و كنترل مي باشد.
نتيجه گيري: تاثير دراز مدت امواج الكترومغناطيس با فركانس فوق العاده پايين ممكن است موجب افزايش حساسيت گيرنده هاي
a1 آدرنرژيك در روده باريك شده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 68
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی