برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اثر کاربرد برگي اسيد ساليسيليک بر وزن خشک، شاخص برداشت، عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) تحت تنش کم آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کاربرد برگي اسيد ساليسيليک بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چشم بلبلي ( Vigna unguiculata L.) رقم پرستو، تحت تنش کم آبي، آزمايشي در قالب طرح اسپيلت بلوک در سال زراعي 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل تنش کمبود آب به عنوان فاکتور اول در 3 سطح (شاهد يا آبياري منظم، اعمال تنش در زمان شروع گلدهي تا 50% گلدهي و اعمال تنش در زمان شروع تشکيل نيام تا تشکيل 50% نيام ها) و کاربرد برگي با اسيد ساليسيليک، به عنوان فاکتور دوم در پنج سطح، شامل سطوح صفر، 150، 300، 450 و 600 ميکرومولار بود. نتايج نشان داد اعمال تنش کمبود آب باعث کاهش عملکرد در مقايسه با گياهان شرايط غير تنش گرديد. کاربرد اسيد ساليسيليک در سطوح 450 ميکرو مولار باعث افزايش عملکرد، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه نسبت به تيمار شاهد گرديد. در تيمارهاي غيرتنش و اعمال تنش در مرحله غلاف دهي، سطح 150 ميکرومولار باعث افزايش شاخص برداشت گرديد. تنش کمبود آب در هر دو مرحله گلدهي و غلاف دهي باعث کاهش وزن خشک بوته گرديد. در تيمارهاي غير تنش و اعمال تنش در مرحله گلدهي سطوح 150 و 300 ميکرومولار اسيد ساليسيليک باعث افزايش وزن خشک بوته گرديد. به طورکلي به نظر مي رسد اسيد ساليسيليک در سطوح 150 و 300 ميکرو مولار به عنوان يک محافظ مي تواند باعث کاهش خسارت ناشي از کمبود آب در گياه لوبيا چشم بلبلي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی