برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  31 , شماره  1 (ب) ; از صفحه 87 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي واکنش گوجه فرنگي (Solanum lycopersicum) به تنش هاي همزمان شوري آب و کمبود نيتروژن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

شوري يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر رشد و عملكرد بسياري از گياهان به شمار مي آيد. تحمل گياهان به شوري با ميزان نيتروژن دريافتي متغير است. دراين راستا پژوهشي با هدف مدل سازي پاسخ گياه گوجه فرنگي به تنش هاي توأمان شوري و نيتروژن. به صورت گلداني انجام شد. شش سطح شوري شامل 1،2، 4، 6، 8 و 10 دسي زيمنس بر متر و سه سطح کود نيتروژن شامل صفر، 50 و 100 درصد نياز کودي در سه تکرار اعمال شد. حداکثر عملکرد ماده خشک (25.8 گرم) در تيمار با شوري يک دسي زيمنس بر متر و کود مصرفي 100 درصد و حداقل عملکرد ماده خشک (5.8 گرم) در تيمار با شوري 10 دسي زيمنس بر متر و کود مصرفي صفر درصد به دست آمد. مدل هاي تعديل يافته ليبيگ-اسپرينگل (LS)و ميچرليخ-بال(MB) براي مدل سازي پاسخ گياه به عناصر غذايي مورد ارزيابي قرار گرفتند. مقايسه آماره هاي ارزيابي مدل ها نشان داد که براي مدل سازي گياه گوجه فرنگي در شرايط توأمان تنش شوري و کمبود نيتروژن، مدل تعديل يافته MB (d=0.95) در مقايسه با مدل تعديل يافته LS (d=0.88) برازش بهتري با داده هاي اندازه گيري شده داشت. بنابراين، استفاده از مدل تعديل يافته (MB) براي برآورد عملکرد نسبي گوجه فرنگي توصيه مي گردد. همچنين نتايج اثرات توأمان تنش هاي شوري و نيتروژن نشان مي دهد که در يک سطح شوري با افزايش مقدار کود نيتروژن عملکرد ماده خشک گياه افزايش يافته و با زياد شدن شوري در يک سطح نيتروژن، عملکرد ماده خشک کاهش يافته است. آستانه کاهش عملکرد درشرايط شوري ثابت نبوده و بستگي به مقدار نيتروژن موجود در خاک دارد. در تيمار بدون مصرف نيتروژن، افزايش شوري تاثير چنداني بر کاهش عملکرد نسبي نداشت. اين امر نشان دهنده تاثيرگذار بودن عامل کمبود نيتروژن نسبت به شوري مي باشد. بنابراين با مديريت کود نيتروژن مي توان، آستانه تحمل گياه گوجه فرنگي به شوري را افزايش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی