برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 79 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي باکتري هاي خاکزي باغ هاي انگور استان قزوين و بررسي اثر بازدارندگي آنها بر Rhizobium vitis، عامل گال ريشه و طوقه انگور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

گال طوقه و ريشه ناشي از باکتري Rhizobium vitis از مهمترين بيماري هاي انگور در سراسر جهان به شمار مي آيد. از آنجايي که تاکنون کنترل شيميايي موثري براي اين بيماري ارائه نشده است، کنترل آن با برخي باکتري هاي آنتاگونيست مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش با هدف شناسايي باکتري هاي خاکزي باغ هاي انگور استان قزوين و بررسي اثر آنتاگونيستي آنها بر Rh. vitis انجام شد. از نمونه هاي جمع آوري شده از خاک و ريشه و طوقه انگور در 22 منطقه استان، 210 جدايه به دست آمد و پس از گروه بندي، 73 جدايه براي بررسي بيشتر انتخاب شدند. شناسايي جدايه ها با آزمون هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي انجام شد. به علاوه، از آغازگرهاي Bsub5F/Bsub3R براي تاييد شناسايي جدايه هاي مشکوک به Bacillus subtilis استفاده شد. توانايي جدايه ها در توليد آنتي بيوتيک، سيدروفور، سيانيد هيدروژن و آنزيم پروتئاز بررسي گرديد و جهت شناسايي جدايه هاي سودوموناس فلئورسنت داراي ژن هاي PhID و hcnABC، به ترتيب از آغازگرهاي PhI2a /PhI2b و PM2 /PM7-26R استفاده شد. اثر آنتاگونيستي پنج جدايه، انتخاب شده از بين باکتري هاي مختلف شناسايي شده، بر باکتري عامل بيماري روي قطعات شلغم و هويج بررسي گرديد. بر اساس نتايج، جدايه هاي آنتاگونيست به بيوارهاي I، III و IV از Pseudomonas fluorescens و B. subtilis تعلق داشتند. همه جدايه هاي مذکور با توليد آنتي بيوتيک از رشد Rh. Vitis جلوگيري کردند. به علاوه، بيوارهاي I، III و IV از P. fluorescens قادر به توليد پروتئاز و سيانيد هيدروژن بودند اما در توليد سيدروفور، نتايج متفاوتي را نشان دادند. آغازگرهاي اختصاصي وجود ژن هاي PhID و hcnABC را در بعضي از جدايه هاي بيووارهاي I و IV از P. fluorescens به اثبات رساندند. دو جدايه از بيووار I و يک جدايه از بيووار IV از P. fluorescens و نيز دو جدايه از B. subtilis به طور کامل از تشکيل گالتوسط Rh. vitis روي قطعات شلغم و هويج جلوگيري کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی