برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  72 , شماره  1 ; از صفحه 129 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات لواميزول بر پاسخهاي ايمني و مقاومت در برابر تنش تراکم در بچه ماهيان انگشت قد قزلآلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: تقويت سيستم ايمني ماهيان در برابر تنش هاي موجود در مزارع پرورشي، امري ضروري به نظر مي رسد. هدف: اين تحقيق به منظور بررسي اثر لواميزول در تقويت سيستم ايمني قزل آلاي رنگين کمان در برابر تنش تراکم انجام گرفت. روش کار: 1500 قطعه ماهي 50 گرمي قزل آلاي رنگين کمان با تراکم 33kg/m3 در پنج تيمار (هر تيمار داراي سه تکرار) تقسيم گرديد و بترتيب با جيره هاي حاوي mg 0 (گروه شاهد)، 100، 250، 500 و 1000 لواميزول در هر کيلوگرم غذا به مدت 45 روز تغذيه شدند، سپس تا روز 60 همه تيمارها در شرايط تنش تراکم دو و سه برابر دوره پرورش قرار گرفتند. در روزهاي 0، 15، 30، 45 و60 از تمام تيمارها نمونه سرم براي ارزيابي فاکتورهاي فعاليت عامل مکمل، فعاليت ليزوزيم و ميزان ايمونوگلوبولين تام تهيه گرديد. نتايج: نتايج حاصل بيانگر اين بود که تا پايان روز 45 تيمارهاي دريافت کننده لواميزول تنها از نظر فاکتور عامل مکمل سرم داراي تفاوت معني دار (p<0.05) با گروه شاهد بودند. در پايان آزمايش در تنش تراکم دو و سه برابر، تيمار حاوي 1000mg لواميزول در يک کيلوگرم غذا، افزايش معني دار (p<0.05)فعاليت عامل مکمل، فعاليت ليزوزيم و ايمونوگلبولين تام سرم را نسبت به گروه شاهد نشان داد. بيشترين درصد بقا در پايان آزمايش در تيمار لواميزول 1000 مشاهده گرديد. نتيجه گيرينهايي: با توجه به نتايج اين تحقيق، استفاده از لواميزول به عنوان محرک ايمني، حداکثر با غلظت 0.1% جيره غذايي موجب بالا بردن مقاومت ماهي قزل آلاي رنگين کمان در برابر تنش تراکم زياد و افزايش بقاي آن مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی