برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  15 , شماره  47 ; از صفحه 253 تا صفحه 270 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رضايت مندي ساکنان مجتمع هاي مسکن مهر مطالعه موردي: مجتمع هاي مسکن مهر اوشيب و مهر ولايت بابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

ميزان موفقيت هر طرحي بستگي به ميزان رضايت مردمي دارد که از آن طرح استفاده مي کنند. پروژه مسکن مهر يکي از گسترده ترين طرح هاي مسکن شهري بود که در طول تاريخ برنامه ريزي مسکن کشور اجرا شده است. با اين حال، برآورد رضايت ساکنان از اين طرح ها کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. از اين رو، اين مقاله بررسي رضايت مندي ساکنان از کيفيت محيط مسکوني مجتمع هاي مسکن مهر اوشيب و مهر ولايت شهر بابل را مورد هدف قرار داده است. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي و تحليلي است. در جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش هاي اسنادي و ميداني استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش ساکنان مجتمع هاي مسکن مهر اوشيب و مهر ولايت شهر بابل مي باشد که تعداد 600 سرپرست خانوار را شامل مي شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 360 سرپرست خانوار برآورد شد و به روش تصادفي منظم، پرسشنامه بين سرپرست خانوارهاي ساکن توزيع شد. براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته هاي حاصل از آزمون کاي اسکوئر نشان مي دهد که بين ويژگي هاي فردي جنسيت و وضعيت تاهل افراد با رضايت مندي از واحدهاي مسکوني رابطه معني داري وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج حاصل از تحليل همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين متغيرهاي سن و درآمد ماهيانه با رضايت از مجتمع مسکوني رابطه معني دار وجود دارد. همچنين، نتايج مستخرج از آزمون t نشان داد که رضايت مندي ساکنان از مجتمع هاي مسکن مهر بابل با توجه به ميانگين کلي حاصل از 31 زيرمعيار، در حد متوسط (3.31) است، که اين نتايج در سطح 99 درصد معني دار مي باشند و اينکه نتايج آزمون t مستقل براي مقايسه دو مجتمع مسکوني مهر نشان داده که اختلاف معني داري از نظر سطح رضايت مندي در مسکن مهر اوشيب و مهر ولايت شهر بابل وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

یزدانی، م.، و سلمانی، ه.، و پاشازاده، ا. (1396). بررسی رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل. جغرافیا و توسعه, 15(47), 253-270. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298286Vancouver : کپی

یزدانی محمدحسن، سلمانی هاجر، پاشازاده اصغر. بررسی رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل. جغرافیا و توسعه. 1396 [cited 2021April22];15(47):253-270. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298286IEEE : کپی

یزدانی، م.، سلمانی، ه.، پاشازاده، ا.، 1396. بررسی رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل. جغرافیا و توسعه, [online] 15(47), pp.253-270. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298286. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی