برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 197 تا صفحه 216 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل همبستگي بين تفکر انتقادي دانش آموزان مدارس عادي و هوشمند با انگيزش تحصيلي آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين انگيزش تحصيلي و تفکر انتقادي دانش آموزان و مقايسه آن در مدارس هوشمند و عادي بود. روش تحقيق، علي مقايسه اي) پس رويدادي (بوده که جامعه آماري آن را کليه دانش آموزان پسر کلاس هشتم در سال تحصيلي 1393 تش يکل دادند. با استفاده از نمون هگيري خوشه اي مرحله اي و بر اساس فرمول کوکران تعداد 156 نفر (113 نفر از مدارس عادي و 43 نفر از مدارس هوشمند) انتخاب شدند. جهت گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي استاندارد انگيزش تحصيلي هارتر و مهارت هاي تفکر انتقادي واتسون و گليزر استفاده شد که پنج خرده مقياس عمده استنباط، شناسايي مفروضات، استنتاج، تعبير و تفسير وارزشيابي استدلال هاي منطقي را مي سنجد. براي بدست آوردن روايي پرسشنام هها از روايي محتوايي و صوري استفاده شد. ضريب پايايي نيز از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.94 و 0.79 برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داد هها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي همچون کالموگروف-اسميرونوف، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه هاي مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد که بين تفکر انتقادي و مولف ههاي آن با انگيزش تحصيلي رابطه وجود ندارد، همچنين يافته ها نشان داد که ميانگين انگيزش تحصيلي و تفکر انتقادي دانش آموزان مدارس هوشمند بيشتر از مدارس عادي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمادی، س.، و شیخ زاده، ر. (1394). تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان. پژوهش در نظام های آموزشی, 9(28), 197-216. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297511Vancouver : کپی

عمادی سیدرسول، شیخ زاده رامین. تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان. پژوهش در نظام های آموزشی. 1394 [cited 2022January17];9(28):197-216. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297511IEEE : کپی

عمادی، س.، شیخ زاده، ر.، 1394. تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان. پژوهش در نظام های آموزشی, [online] 9(28), pp.197-216. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297511. 

 
بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی