نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  20 , شماره  6 ; از صفحه 61 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي حفظ وزن بعد از زايمان و ارتباط آن با وضعيت عملکرد مادري 6 ماه پس از زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بارداري و زايمان با تغييراتي در وزن و وضعيت عملکرد مادري همراه است. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش ها مبني بر کاهش فعاليت عملکردي در افراد چاق، مطالعه حاضر با هدف تعيين حفظ وزن و ارتباط آن با وضعيت عملکرد مادري در 6 ماه پس از زايمان انجام شد.روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1395 بر روي 307 زن زايمان کرده در شهر اردبيل انجام گرفت. حفظ وزن به صورت تفاضل وزن ثبت شده در هفته 12-10 بارداري و وزن ثبت شده در 6 ماه پس از زايمان تعريف شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردي اجتماعي و پرسشنامه وضعيت عملکرد پس از زايمان بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 17) و آزمون هاي همبستگي پيرسون، مدل رگرسيون لوجستيک و مدل خطي عمومي با تعديل متغيرهاي پايه انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: ميانگين حفظ وزن زنان 6 ماه بعد از زايمان 9.99±0.5 کيلوگرم بود. بر اساس نتايج آزمون همبستگي پيرسون، بين تمام زير دامنه ها شامل مسووليت خانه (p=0.05)، فعاليت اجتماعي (p=0.042)، مراقبت از نوزاد (p=0.009) و مراقبت از خود (p<0.001) با حفظ وزن ارتباط معني داري وجود داشت. تنها زير دامنه اي از وضعيت عملکردي که با حفظ وزن ارتباط معنادار نداشت، زير دامنه شغل بود (p>0.05).نتيجه گيري: زنان حفظ وزن قابل قبولي 6 ماه بعد از زايمان داشتند و حفظ وزن بالا با وضعيت عملکردي مادري پايين همراه بود، بنابراين نياز به ارزيابي دقيق تر وزن مادران پس از زايمان و توصيه هاي مناسب تغذيه در دوران شيردهي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قبادی، ا.، و حکیمی، س.، و میرغفوروند، م.، و صیدی، س.، و دستگیری، س. (1396). بررسی حفظ وزن بعد از زایمان و ارتباط آن با وضعیت عملکرد مادری 6 ماه پس از زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(6), 61-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297271Vancouver : کپی

قبادی الهام، حکیمی سویل، میرغفوروند مژگان، صیدی سیمین، دستگیری سعید. بررسی حفظ وزن بعد از زایمان و ارتباط آن با وضعیت عملکرد مادری 6 ماه پس از زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2022August16];20(6):61-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297271IEEE : کپی

قبادی، ا.، حکیمی، س.، میرغفوروند، م.، صیدی، س.، دستگیری، س.، 1396. بررسی حفظ وزن بعد از زایمان و ارتباط آن با وضعیت عملکرد مادری 6 ماه پس از زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(6), pp.61-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297271. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی