برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 79 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني شناختي مبتني بر حضور ذهن بر وسواس فکري ـ عملي، باورهاي فراشناخت و نشخوار فکري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

اختلال وسواس- اجبار، يکي از مشکلات جدي سلامت روان شناختي بوده و ساليانه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي هنگفتي را بر جامعه تحميل مي کند و علائم ناتوان کننده آن کارکرد ميان فردي، شغل و زندگي فرد را مختل مي کند. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي مبتني بر حضور ذهن بر وسواس فکري- عملي، باورهاي فراشناخت و نشخوار فکري دانشجويان دختر با اختلال وسواس فکري - عملي انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع آزمايشي (طرح پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه کنترل) بود. با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده از بين 338 دانشجوي دختر در محدوده ي سني 29-20 سال به کمک پرسشنامه هاي وسواس فکري – عملي (MOCI)، باورهاي فراشناختي (MCQ-30) و مقياس پاسخ هاي نشخواري (RRS) و مصاحبه تشخيصي افراد واجد شرايط (داراي نمره برش تشخيصي وسواس فکري- عملي) بر اساس DSM-IV-TR،16 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (براي هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمايش 8 جلسه گروه درماني مبتني بر حضور ذهن را دريافت کردند، اما گروه کنترل تحت درمان خاصي قرار نگرفتند، و دو ماه پس از پايان درمان، پيگيري اجرا گرديد. آزمودني هاي هردو گروه قبل و بعد از مداخله و دو ماه پيگيري، پرسشنامه هاي MOCI ، MCQ-30،RRS را تکميل کردند. براي تحليل داده ها، روش هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل کوواريانس به کاربرده شد. نتايج آزمون تحليل کوواريانس نشان داد که بين دو گروه (کنترل و آزمايش)، ازنظر نمرات وسواس فکري- عملي، باورهاي فراشناخت و نشخوار فکري تفاوت معناداري وجود دارد (p<0.005)با توجه به يافته هاي فوق مي توان چنين نتيجه گرفت که گروه درماني شناختي مبتني بر حضور ذهن در کاهش وسواس فکري- عملي، باورهاي فراشناخت و نشخوار فکري دانشجويان دختر با اختلال وسواس فکري – عملي موثر است و تغييرات درماني ايجادشده در پيگيري دوماهه تقريبا پايدار باقي ماند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی بجق، س.، و بخشی پور، ب.، و فرامرزی، م. (1394). اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری عملی, باورهای فراشناخت و نشخوار فکری. مطالعات روانشناسی بالینی, 5(20), 79-109. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297193Vancouver : کپی

احمدی بجق سودابه، بخشی پور باب اله، فرامرزی محبوبه. اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری عملی, باورهای فراشناخت و نشخوار فکری. مطالعات روانشناسی بالینی. 1394 [cited 2021October27];5(20):79-109. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297193IEEE : کپی

احمدی بجق، س.، بخشی پور، ب.، فرامرزی، م.، 1394. اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری عملی, باورهای فراشناخت و نشخوار فکری. مطالعات روانشناسی بالینی, [online] 5(20), pp.79-109. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297193. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 361 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی