برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه مولفه هاي مدارس يادگيرنده با نوآوري شغلي معلمان و کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين مولفه هاي مدارس يادگيرنده با نوآوري شغلي معلمان و کيفيت فعاليت-هاي آموزشي و پرورشي بود. روش پژوهش توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه معلمان مدارس ابتدايي استان همدان (6346) بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 362 آزمودني تعيين گرديد. نمونه-گيري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي انجام شد. جهت جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه شامل مدارس يادگيرنده پارک (2006)، نوآوري شغلي اتلاي و اکيف (1982) و کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدارس سنجري و همکاران (1385) استفاده گرديد. براي سنجش ميزان پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد، و به ترتيب 0.92 ، 0.78 و 0.84 برآورد گرديد. يافته ها نشان داد که وضعيت مولفه هاي مدارس يادگيرنده، نوآوري شغلي معلمان و کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بالاتر از سطح متوسط بود. به علاوه، بين مولفه هاي مدارس يادگيرنده با نوآوري شغلي معلمان و کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد. نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن بود که مولفه سرآمدي شخصي در پيش بيني نوآوري شغلي معلمان موثر است، و ابعاد سرآمدي شخصي، الگوهاي ذهني، چشم انداز مشترک و يادگيري تيمي بيشترين تاثير را در پيش بيني کيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، س. (1395). بررسی رابطه مولفه های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 9(16), 9-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297108Vancouver : کپی

قنبری سیروس. بررسی رابطه مولفه های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 1395 [cited 2021December01];9(16):9-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297108IEEE : کپی

قنبری، س.، 1395. بررسی رابطه مولفه های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, [online] 9(16), pp.9-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297108. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 334 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی