برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير روش آرام سازي عضلاني بنسون و صداي طبيعت بر اضطراب مبتلايان به نارسايي قلب: کار آزمايي باليني تصادفي شده با گروه کنترل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی مراقبتهای ویژه و تکنولوژی گردش خون، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: اضطراب از علائم شايع در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي (HF) بوده که بر پيش آگهي بيماري تاثير دارد. اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير روش آرام سازي عضلاني بنسون و صداي طبيعت بر اضطراب بيماران با HF انجام گرفت.
مواد و روش بررسي: در اين پژوهش کار آزمايي باليني تصادفي شده با گروه کنترل، 105 بيمار با HF بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي بيمارستان هاي آموزشي مازندران 1394-95 با نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش بلوک بندي تصادفي در گروه هاي آرام سازي عضلاني بنسون، صداي طبيعت و کنترل تخصيص يافتند. بيماران در هر يک از گروه هاي آرام سازي عضلاني بنسون و صداي طبيعت، مداخله را سه روز متوالي، 2 بار (صبح و عصر) به مدت 20 دقيقه علاوه بر مراقبت هاي رايج دريافت نمودند. داده ها با پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر قبل و بلافاصله بعد از مداخله جمع آوري شده و با استفاده از آزمون هاي آماري t، زوج، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون کاي دو در نرم افزار SPSS V.22 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بر اساس نتايج در هر سه روز، در هر دو نوبت صبح و عصر قبل از مداخله ميانگين نمره اضطراب در سه گروه آرام سازي عضلاني بنسون، صداي طبيعت و گروه کنترل ازنظر آماري اختلاف معني داري نداشت. در هر سه روز بعد از مداخله در نوبت هاي صبح و عصر تفاوت معني داري بين گروه هاي مورد مطالعه از نظر شدت اضطراب وجود نداشت. همچنين در هر روز قبل و بعد از آرام سازي بنسون در هر دو نوبت صبح و عصر شدت اضطراب تفاوت معني دار آماري نداشت. در هر روز قبل و بعد از مداخله صداي طبيعت در هر دو نوبت صبح و عصر شدت اضطراب تفاوت معني دار آماري نداشت.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به عدم تاثير مداخلات بر اضطراب مبتلايان به
HF و نيز آسان، ارزان و در دسترس بودن روش هاي مکمل، پيشنهاد مي گردد تاثير ساير روش ها در اين بيماران موردبررسي قرارگرفته تا روش موثرتر بر علائم و پيامدهاي باليني آنها مشخص شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی