برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني گرايش به پرخاشگري و مشکلات بين فردي بر اساس استرس شغلي در پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي حضرت رسول و هاشمي نژاد شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: گرايش به پرخاشگري در پرستاران و وجود مشکلات بين فردي در آنان، عواملي هستند که مي توانند کيفيت مراقبت ارائه شده در نظام هاي مراقبت سلامت، به خصوص در بخش هاي اورژانس که استرس شغلي در آن ها بيشتر مي باشد، را تحت تاثير قرار دهند. لذا مطالعه حاضر باهدف پيش بيني گرايش به پرخاشگري و مشکلات بين فردي بر اساس استرس شغلي پرستاران بخش هاي اورژانس انجام شد.مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصيفي همبستگي بود. جامعه موردمطالعه شامل 134 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان هاي حضرت رسول اکرم و هاشمي نژاد شهر تهران در سال 1395 بود که به صورت تمام شماري وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش شامل، سه پرسشنامه مقياس مشکلات بين فردي، استرس شغلي و پرخاشگري بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون رگرسيون خطي ساده استفاده شد.يافته ها: پرخاشگري پرستاران مشارکت کننده با استرس شغلي آن ها داراي همبستگي معني دار بوده و 5.1 درصد از واريانس مشاهده شده در متغير پرخاشگري بر اساس متغير استرس شغلي قابل پيش بيني بود (p=0.008، F=7.14). حال آنکه همبستگي مشاهده شده بين متغيرهاي استرس شغلي و مشکلات بين فردي ازنظر آماري معني دار نبوده و لذا پيش بيني مشکلات بين فردي در پرستاران بر اساس استرش شغلي آنان ميسر نبود (p=0.181).بحث و نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن است که گرايش به پرخاشگري بر اساس استرس شغلي پرستاران بخش اورژانس قابل پيش بيني است، اما مشکلات بين فردي بر اساس استرس شغلي پرستاران بخش اورژانس قابل پيش بيني نيست. لذا مسوولين نظام سلامت مي توانند با اتخاذ رويکردهاي متناسب جهت مديريت استرس پرستاران، تا حدودي رفتارهاي پرخاشگرانه را نيز در آنان تقليل دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بوستانی پور، ل.، و صابری، ه.، و سهیلی، ا. (1396). پیش بینی گرایش به پرخاشگری و مشکلات بین فردی بر اساس استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های حضرت رسول و هاشمی نژاد شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(6 (پی در پی 95)), 478-487. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297043Vancouver : کپی

بوستانی پور لیلا، صابری هائیده، سهیلی امین. پیش بینی گرایش به پرخاشگری و مشکلات بین فردی بر اساس استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های حضرت رسول و هاشمی نژاد شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2022January22];15(6 (پی در پی 95)):478-487. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297043IEEE : کپی

بوستانی پور، ل.، صابری، ه.، سهیلی، ا.، 1396. پیش بینی گرایش به پرخاشگری و مشکلات بین فردی بر اساس استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های حضرت رسول و هاشمی نژاد شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(6 (پی در پی 95)), pp.478-487. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297043. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی