نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 33 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي و آزمودن الگويي از برخي پيامد هاي فشارزاهاي چالشي و فشارزا هاي بازدارنده در کارکنان گروه ملي صنعتي فولاد ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر طراحي و آزمودن الگويي از برخي پيامدهاي فشارزاهاي چالشي و فشارزاهاي بازدارنده در کارکنان گروه ملي صنعتي فولاد ايران در شهر اهواز است. متغيرهاي پيامد عبارت هستند از قصد ترک شغل، سلامت روان، رفتارهاي مدني سازماني، عملکرد تکليفي، عزت نفس سازمان محور و اضطراب. شرکت کنندگان شامل 257 نفر از کارکنان گروه ملي صنعتي فولاد ايران بود که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند که 91.8% مرد و ميانگين سني آن ها نيز 32 سال بود. براي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه هاي فشار رواني چالشي/ بازدارنده (لي پاين، لي پاين و جکسون، 2004)، افسردگي اضطراب فشار رواني (لوي باند و لوي باند، 1995)، قصد ترک شغل (کامن، فيچمن، جنکينز و کلش، 1979)، فرم کوتاه زمينه يابي سلامت (وير، کوزينسکي و کلر، 1996)، عملکرد شغلي (ويليامز و اندرسون، 1991) و عزت نفس سازمان محور (پيرس و گاردنر، 1989) استفاده شد. ارزيابي الگوي پيشنهادي از طريق الگويابي معادلات ساختاري (SEM) و با استفاده از نرم افزار AMOS ويراست 21 انجام گرفت.روابط واسطه اي در الگوي پيشنهادي با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند.يافته ها نشان دادند که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي با داده ها برخوردار است.برازش بهتر از طريق همبسته کردن خطاهاي دو مسير حاصل شد. نتايج نشان داد فشارزاهاي چالشي اثر مثبت معني دار و فشارزاهاي بازدارنده اثر منفي معني داري بر رفتارهاي مدني سازماني، عملکرد تکليفي و عزت نفس سازمان محور دارند. هم چنين اثر مثبت فشارزاهاي بازدارنده بر قصد ترک شغل و اضطراب و اثر منفي اين فشارزاها بر سلامت روان بودند. و نشان داده شد که اضطراب بر قصد ترک شغل اثر مثبت مستقيم و بر سلامت روان، رفتارهاي مدني سازماني، عملکرد تکليفي و عزت نفس سازمان محور اثر منفي مستقيم دارد. نتايج مربوط به روابط غيرمستقيم نيز اثر فشازاهاي بازدارنده را بر سلامت روان، رفتارهاي مدني سازماني، عملکرد تکليفي و عزت نفس سازمان محور از طريق اضطراب مورد تاييد قرار دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارشدی، ن.، و دانش، ف.، و نیسی، ع. (1394). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد های فشارزاهای چالشی و فشارزا های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران. مشاوره شغلی و سازمانی, 7(22), 33-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296894Vancouver : کپی

ارشدی نسرین، دانش فاطمه، نیسی عبدالکاظم. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد های فشارزاهای چالشی و فشارزا های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران. مشاوره شغلی و سازمانی. 1394 [cited 2022August20];7(22):33-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296894IEEE : کپی

ارشدی، ن.، دانش، ف.، نیسی، ع.، 1394. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد های فشارزاهای چالشی و فشارزا های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران. مشاوره شغلی و سازمانی, [online] 7(22), pp.33-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی