برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 230 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

جايگاه نقش هاي حرفه اي پرستاري در پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پايان نامه هاي پرستاري از مهم ترين منابع توليد علم براي عمل پرستاري است. توجه به نقش هاي پنج گانه ي پرستاري جهت توسعه ي حرفه اي اين رشته امري ضروري است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان توجه به نقش هاي حرفه اي پرستاري در پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و روند تغييرات آن طي سال هاي 1393-1381 است.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي مشهد در سال هاي 1393-1381 مورد بررسي قرار گرفت. عناوين پايان نامه ها از نظر نقش هاي پنج گانه پرستاري شامل؛ نقش هاي مراقبتي، آموزشي، ارتباطي، حمايتي و مديريتي مورد بررسي قرار گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات فهرست وارسي پژوهشگرساخته روا و پايا بود که به کمک آن زمينه موضوعات پايان نامه ها در پنج محور تحقيقاتي فوق مشخص گرديد.
نتايج: 160 پايان نامه در فاصله زماني مذکور نگارش شده بود. از ميان عناوين مورد بررسي، 37.5% به نقش مراقبتي، 18.75% آموزشي، 1.8% ارتباطي، 6.25% حمايتي و 5.7% به نقش مديريتي مرتبط بودند. 30% عناوين نيز به مواردي غير از نقش هاي پنج گانه پرستاري پرداخته بودند. پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري در طول اين سال ها بيش تر بر نقش مراقبتي متمرکز بوده است و نقش ارتباطي کم تر از ديگر نقش ها مورد توجه قرار گرفته است. توجه به نقش ارتباطي، مديريتي و آموزشي به تدريج در طول بازه زماني مذکور افزايش يافته است، اما تعداد عناوين متفرقه نيز به تدريج افزايش يافته است.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت پرداختن به نقش هاي پنج گانه پرستاري جهت کمک به توسعه حرفه اي اين رشته، لازم است پايان نامه هاي پرستاري در سال هاي آينده با تمرکز بيش تر و مرتبط تر با اين نقش ها هدايت گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی