برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 126 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان مركز فوريت ها و پرستاران اورژانس مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: برنامه هاي آموزشي به منظور تامين نيازهاي آموزشي يادگيرندگان طراحي مي شوند؛ لذا شناسايي نياز اولين گام در برنامه ريزي آموزشي است و موجب افزايش مشاركت يادگيرندگان در طراحي برنامه هاي آموزشي و ارتقاي سطح كيفي برنامه ها مي گردد. لذا هدف از اين مطالعه توصيف نيازهاي آموزشي كاركنان مركز فوريت هاي شهر اصفهان و پرستاران اورژانس مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1391 بود.
روش ها: در اين مطالعه پيمايشي مقطعي جامعه آماري كليه پرستاران اورژانس مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و كاركنان مركز فوريت شهر اصفهان بودند. روش نمونه گيري به صورت سرشماري بود و مجموعا 310 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه پس از تاييد روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. داده ها در اين پژوهش با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي سن افراد شركت كننده، سابقه كار آنها و نيز سابقه كار در بخش اورژانس مركز درماني يا مركز فوريت هاي پزشكي به ترتيب 7.1±33.3، 7.4±9.76 و 4.63±5.24 بود. ميانگين و انحراف معيار ابعاد پنج گانه نيازهاي آموزشي شامل مديريت، ارتباطات، مهارت هاي ارزيابي، تجهيزات و مهارت هاي عملياتي به ترتيب برابر با 2.1±5.28 (از مجموع 10 نمره)، 2.2±6.1 (از مجموع 10 نمره)، 3±8.1 (از مجموع 15 نمره)، 1.3±2.6 (از مجموع 5 نمره) و 19.8±63.2 (از مجموع 75 نمره) بود.
نتيجه گيري: لازم است نيازهاي آموزشي كاركنان مراكز اورژانس و فوريت هاي پزشكي در پنج بخش اصلي شامل مديريت، ارتباطات، مهارت هاي ارزيابي، تجهيزات و مهارت هاي عملياتي مورد توجه قرار گيرد. مطالعات آتي با استفاده از روش هاي مختلف كيفي و كمي جهت بررسي بيش تر هر يك از ابعاد نيازهاي آموزشي پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایرج پور، ع.، و نظری، ف.، و علوی، م. (1396). شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان مرکز فوریت ها و پرستاران اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 17(79), 126-131. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296847Vancouver : کپی

ایرج پور علیرضا، نظری فاطمه، علوی موسی. شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان مرکز فوریت ها و پرستاران اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2021November28];17(79):126-131. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296847IEEE : کپی

ایرج پور، ع.، نظری، ف.، علوی، م.، 1396. شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان مرکز فوریت ها و پرستاران اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 17(79), pp.126-131. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296847. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی