نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 73 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

جدول زندگي دوجنسي سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره هاي مختلف نوري در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،
 
چکیده: 
شاخص هاي جدول زندگي براي مقايسه سازگاري يک جمعيت نسبت به شرايط محيطي و تغذيه اي مناسبترين معيار هستند. در اين پژوهش اثرات سه دوره نوري مختلف 8:16، 12:12 و 16:8 ساعت (تاريکي: روشنايي) در شرايط آزمايشگاهي (دماي 1±24 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 5±65 درصد) بر پارامترهاي جدول زندگي سن Nysius cymoides مطالعه شد. نتايج به دست آمده بر اساس نظريه جدول زندگي دوجنسي ارزيابي شد. طول دوره نابالغ در تيمارهاي نوري 12 و 8 ساعت روشنايي نسبت به تيمار 16 ساعت روشنايي کوتاه تر بود. دوره هاي قبل از تخمگذاري حشرات کامل (APOP)، مجموع طول دوره قبل از تخمگذاري (TPOP)، ميانگين باروري و طول عمر حشرات کامل در سه تيمار نوري اختلاف معني داري نشان دادند. بيشترين (56.7 تخم) و کمترين (10.1 تخم) زادآوري به ترتيب در تيمارهاي 12 و 8 ساعت روشنايي بود. در تيمارهاي 8، 12 و 16 ساعت روشنايي نرخ ذاتي افزايش جمعيت (r) به ترتيب 0.004±0.011، 0.003±0.044 و 0.003±0.039 (بر روز) و نرخ خالص توليد مثل (R0) به ترتيب 0.52±2.02، 2.65±13.02 و 2.12±11.41 (نتاج ماده برفرد) به دست آمد. ميانگين طول يک نسل (T)، 56/11±1/26، 57/16±1/53 و 1.41±62.32 روز به ترتيب در 8، 12 و 16 ساعت روشنايي بود. اميد زندگي (exj)، نرخ بقا (sxj) و نرخ توليدمثل تجمعي (Rx) در 12 و 16 ساعت روشنايي نسبت به 8 ساعت روشنايي بيشتر بود. به طور کلي دورههاي نوري 12 و 16 ساعت روشنايي شرايط مناسب تري را براي پرورش سن N. Cymoides در مقايسه با دوره نوري 8 ساعت روشنايي فراهم کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملاشاهی، م.، و صحراگرد، ا.، و محقق نیشابوری، ج.، و حسینی، ر.، و صبوری، ح. (1395). جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی, 6(4), 73-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296572Vancouver : کپی

ملاشاهی مهدی، صحراگرد احد، محقق نیشابوری جعفر، حسینی رضا، صبوری حسین. جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی. 1395 [cited 2022May24];6(4):73-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296572IEEE : کپی

ملاشاهی، م.، صحراگرد، ا.، محقق نیشابوری، ج.، حسینی، ر.، صبوری، ح.، 1395. جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آفات گیاهی, [online] 6(4), pp.73-87. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296572. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی