برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 44 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي درمان دارويي و غيردارويي بر کنترل شب ادراري اوليه کودکان سن مدرسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شب ادراري يکي از اختلالات شايع و مشکل ساز است. تشخيص شب ادراري زماني داده مي شود که دفع ادرار 2 بار در هفته، براي حداقل 3 ماه متوالي رخ دهد. اين مطالعه به منظور بررسي مقايسه اثربخشي درمان دارويي و غير دارويي بر کنترل شب ادراري اوليه کودکان سن مدرسه انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر، مطالعه اي از نوع کار آزمايي باليني به صورت يک سو کور مي باشد که بر روي 64 نفر از کودکان مبتلا به شب ادراري سن مدرسه (12-6 سال) مراجعه کننده به کلينيک تخصصي ارولوژي کودکان بيمارستان گلستان/ دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز انجام گرفت. کودکان به طور تصادفي بلوکي در دو گروه درمان دارويي (32 نفر) و درمان غير دارويي (32 نفر) تقسيم شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، چک ليست و دفترچه يادداشت روزانه بود. گروه درمان دارويي به مدت 3 ماه تحت درمان با قرص دسموپرسين زير نظر پزشک قرار گرفتند و براي گروه درمان غير دارويي نيز 2 جلسه آموزش گروهي توسط پژوهشگر صورت گرفت و به مدت 3 ماه تحت پيگيري تلفني انجام شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (مجذور کاي، تي مستقل) همچنين از نرم افزار
SPSS استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که در حين مداخله (يک ماه و دو ماه)، اختلاف آماري معني داري ازنظر ميزان بهبودي بين دو گروه درمان دارويي و غير دارويي وجود داشت (به ترتيب
P=0.001 و P=0.005) و ميزان بهبودي در گروه درمان دارويي نسبت به گروه درمان غير دارويي افزايش بيشتري داشت. در حين مداخله (3 ماه) اختلاف آماري معني داري ازنظر ميزان بهبودي مشاهده نشد (P=0.112). ليکن در مرحله بعد از مداخله بين دو گروه درمان دارويي و غير دارويي اختلاف آماري معني داري مشاهده گرديد (P=0.009) و ميزان بهبودي در گروه درمان غير دارويي افزايش داشت.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مدت زمان بر نتايج پژوهش حاضر، اثربخشي درمان غير دارويي بيشتر از درمان دارويي بوده است، بنابراين توصيه مي گردد، درمان غير دارويي جهت تاثيرگذاري بر کنترل شب ادراري کودکان مبتلا، در مدت زمان بيشتر و با پيگيري هاي مداوم صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی