برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 348 تا صفحه 362 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آسيب پذيري اجتماعي-اقتصادي بهره برداران مراتع (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي شهرستان نطنز استان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

ارزيابي آسيب پذيري اکوسيستم ها از مهم ترين ابزارهاي موجود براي دستيابي به مديريت پايدار و نيز ارائه راهکارهاي مديريتي و برنامه ريزي موثر براي به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشي از عوامل آسيب زا موجود است. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف سنجش آسيب پذيري اجتماعي-اقتصادي بهره برداران مراتع ييلاقي شهرستان نطنز استان اصفهان انجام شد. بدين منظور، با استفاده از مرور ادبيات و نظرات صاحب نظران، مهم ترين شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي مراتع استخراج شد. جوامع آماري تحقيق شامل بهره برداران مراتع ييلاقي، مراتع ييلاقي طرح دار و کارشناسان مراتع بودند که حجم نمونه در هر کدام از اين جوامع با استفاده از فرمول کوکران تعيين شد. با استفاده از پرسشنامه، نظرات کارشناسان و بهره برداران مرتعي در رابطه با تاثير شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي در آسيب پذيري مراتع اخذ شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات طيفي از کارشناسان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شد. در مرحله آخر، با استفاده از فرمول پيشنهادي مي بار و والدز (2005) سنجش آسيب پذيري صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که مشکلات محلي و فروپاشي نظام هاي بهره برداري گذشته، تعداد بهره بردار و شيوه بهره برداري بيشترين تاثير را در آسيب پذيري اجتماعي مراتع دارند. همچنين تعداد دام، هزينه هاي زندگي و وضع اقتصادي بهره برداران مرتعي به ترتيب بيشترين تاثير را در آسيب پذيري اقتصادي مراتع دارند. از طرف ديگر، تلفيق عوامل اجتماعي-اقتصادي، آسيب پذيري مراتع را بهتر مي تواند نمايان سازد. بنابراين با تلفيق عوامل اجتماعي-اقتصادي، مي توان درجه آسيب پذيري مراتع مختلف را تعيين کرده، تا از اين طريق مراتعي را که از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند شناسايي و در اولويت بالاتري جهت برنامه هاي مديريتي قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رئوفی راد، و.، و حیدری، ق.، و آزادی، ح.، و قربانی، ج. (1395). ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره برداران مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان). مرتع, 10(3), 348-362. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296101Vancouver : کپی

رئوفی راد ولی اله، حیدری قدرت اله، آزادی حسین، قربانی جمشید. ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره برداران مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان). مرتع. 1395 [cited 2021April19];10(3):348-362. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296101IEEE : کپی

رئوفی راد، و.، حیدری، ق.، آزادی، ح.، قربانی، ج.، 1395. ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره برداران مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان). مرتع, [online] 10(3), pp.348-362. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296101>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی