برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 59 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين فرسودگي شغلي و عملکرد شغلي پرستاران باليني شاغل در بيمارستان شهيد رجايي شيراز (تروما) در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پرستاري يکي از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران قسمت مهمي از زندگي خود را در ارتباط تنگاتنگ و نزديک با افراد و بيماران مي گذرانند. عملکرد شغلي بهينه ضامن سلامتي و بهبود بسياري از بيماران و افراد جامعه است، لذا شناسايي عوامل موثر بر عملکرد پرستاران و سعي در ارتقا و بهبود اين عوامل از اهميت به سزايي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگي فرسودگي شغلي و عملکرد شغلي پرستاران باليني انجام شده است.روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است که به روش مقطعي انجام شده و جامعه پژوهشي آن کليه پرستاران بيمارستان شهيد رجائي شهر شيراز مي باشند. 150 نفر از پرستاران به روش سرشماري و بر اساس معيارهاي ورود وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، فرسودگي شغلي ماسلاچ و عملکرد شغلي پاتر سون استفاده گرديد. روايي و پايايي (0.90) و (0.84) هر دو ابزار در مطالعات مشابه در کشور مورد تاييد قرار گرفته بود. داده ها با نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه وتحليل شدند.يافته ها: يافته ها فراواني و شدت فرسودگي شغلي را به ترتيب با ميانگين 21.37±1.55، 22.3±0.29 و عملکرد شغلي پرستاران را با ميانگين 45.86±7.15 نشان داد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين فرسودگي شغلي و عملکرد شغلي پرستاران رابطه منفي و معني داري وجود دارد (P£0.001، r=-0.52).نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که بين فرسودگي شغلي و عملکرد شغلي پرستاران ارتباط معني دار منفي و مستقيم وجود دارد و از آنجايي که فرسودگي شغلي بالا مي تواند منجر به کاهش عملکرد شغلي شود، لذا توصيه مي شود با تعديل عوامل ايجادکننده فرسودگي شغلي سعي در ارتقاء عملکرد شغلي آنان و درنهايت باعث افزايش کيفيت مراقبت هاي پرستاري و رضايتمندي بيماران شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، م.، و صدقی گوی آقاج، ن.، و علمدارلو، ا.، و فرزادمهر، م.، و موسوی، ع. (1396). رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان شهید رجایی شیراز (تروما) در سال 1394. بالینی پرستاری و مامایی, 6(2), 59-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296029Vancouver : کپی

حسینی محمدعلی، صدقی گوی آقاج ناصر، علمدارلو ابوالفضل، فرزادمهر مهدی، موسوی عبداله. رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان شهید رجایی شیراز (تروما) در سال 1394. بالینی پرستاری و مامایی. 1396 [cited 2021December05];6(2):59-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296029IEEE : کپی

حسینی، م.، صدقی گوی آقاج، ن.، علمدارلو، ا.، فرزادمهر، م.، موسوی، ع.، 1396. رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان شهید رجایی شیراز (تروما) در سال 1394. بالینی پرستاری و مامایی, [online] 6(2), pp.59-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296029. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 449 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی