نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره هاي خطاسنجي (مطالعه موردي-تعدادي از زيرحوزه هاي کشف رود)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
پديده ي فرسايش، انتقال رسوب و رسوبگذاري، خسارات زيان بار اقتصادي، فني و زيست محيطي به وجود مي آورد. به طور کلي مقدار رسوب در حال انتقال تابعي از مقدار دبي رودخانه مي باشد، ولي معادلات ارائه شده در اين ارتباط داراي خطاي زيادي مي باشند. اين تحقيق به منظور ارائه مدل بهينه برآورد بار رسوب معلق در تعدادي از زير حوزه هاي حوزه آبخيز کشف رود (شامل ايستگاه هاي هيدرومتري موشنگ، گلمکان، دولت آباد خرم دره، سراسياب شانديز، گلستان جاغرق و حصار دهبار) انجام گرفته است. در اين راستا جهت کاهش مقدار خطا در معادله مدل برآورد رسوب معلق (منحني سنجه رسوب)، اقدام به ارزيابي و مقايسه روش هاي تلفيقي در قالب تحليل توابع رگرسيوني مختلف بر اساس کلاسه بندي زماني داده هاي دبي و رسوب متناظر آن در يک دوره طولاني مدت 30 ساله گرديد. مدل هاي زماني مختلف با استفاده از 12 معيار خطاسنجي مورد آزمون قرار گرفتند تا مدل بهينه برآورد بار رسوب معلق انتخاب گردد. نتايج نشان دهنده برتري مدل هيدرولوژيکي در درجه اول و مدل پوشش گياهي و مدل اقليمي در درجه هاي بعدي مي باشد. بنابراين مدل هيدرولوژيکي، پوشش گياهي و اقليمي به ترتيب با داشتن کمترين ميزان خطاي برآورد، به عنوان مدل هاي بهينه برآورد بار رسوب معلق در حوزه هاي ذکر شده انتخاب گرديد. در مقابل مدل سالانه که در آن هيچ گونه کلاسه بندي براي داده هاي دبي جريان و دبي رسوب متناظر آن صورت نگرفته است به عنوان ناکارآمدترين مدل شناخته شد. به طور کلي ميزان خطا در برآورد رسوب در ماه هاي کم آب و يا ماه هاي خشک کمتر از ماه هاي پرآب و يا ماه هاي مرطوب است. در اين ماه ها تاثير پذيري رسوب معلق از دبي نسبت به ساير عوامل موثر بر انتقال رسوب مشهودتر است. پيشنهاد مي شود مشابه اين تحقيق در رابطه با تعداد بيشتري حوزه و در شرايط مختلف جغرافيايي انجام شده تا در نهايت بتوان روش هاي دقيق تري در رابطه با برآورد رسوب معلق با استفاده از منحني سنجه رسوب ارائه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضانی پور، ا.، و مساعدی، ا.، و مصداقی، م. (1396). تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره های خطاسنجی (مطالعه موردی-تعدادی از زیرحوزه های کشف رود). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 8(15), 112-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295990Vancouver : کپی

رمضانی پور الیاس، مساعدی ابوالفضل، مصداقی منصور. تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره های خطاسنجی (مطالعه موردی-تعدادی از زیرحوزه های کشف رود). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. 1396 [cited 2022August08];8(15):112-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295990IEEE : کپی

رمضانی پور، ا.، مساعدی، ا.، مصداقی، م.، 1396. تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره های خطاسنجی (مطالعه موردی-تعدادی از زیرحوزه های کشف رود). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, [online] 8(15), pp.112-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295990. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی