نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 224 تا صفحه 235 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل ساختار مکاني برخي از خصوصيات خاک با استفاده از روش زمين آمار (مطالعه موردي: مراتع غرب تفتان، شهرستان خاش)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تغييرپذيري مکاني خصوصيات خاک در مراتع تفتان شهرستان خاش انجام شد. براي اين منظور، پس از تعيين واحدهاي همگن بوم شناختي با استفاده از نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع و همچنين نقشه زمين شناسي با مقياس 1:25000، نمونه برداري از خاک به روش تصادفي- سيستماتيک در امتداد 3 ترانسکت 150 متري انجام شد. به طور کلي، 24 نيمرخ خاک در منطقه حفر و از دو عمق 15-0 سانتي متري و 30-15 سانتي متري نمونه خاک برداشت شد. پس از نمونه برداري خصوصيات مورد بررسي شامل درصد سنگريزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، گچ، ماده آلي، اسيديته و هدايت الکتريکي با روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. به منظور بررسي و تشريح ساختار فضايي خصوصيات خاک از روش کريجينگ در نرم افزار GS+ نسخه 9 استفاده شد. بعد از برازش مدل به تغييرنما و تعيين پارامترهاي مدل، ارزيابي دقت نتايج با روش ارزيابي متقاطع و با درنظر گرفتن دو پارامتر آماري ميانگين انحراف خطا و ميانگين مطلق خطا صورت گرفت. نتايج نشان داد که بيشتر خصوصيات مورد بررسي در هر دو لايه سطحي و عمقي خاک داراي مدل هاي کروي و نمايي هستند. بر اساس نتايج، خصوصياتي مانند آهک عمق اول (با اثر قطعه اي 4.07 و ساختار مکاني 0.80)، آب قابل دسترس عمق اول و دوم (با اثر قطعه اي 0.29 و 0.1 و ساختار مکاني 0.97 و 0.99) و خصوصيات مرتبط با بافت خاک (درصد شن، رس و سيلت) داراي ساختار مکاني قوي هستند اما براي برخي از خصوصيات مانند گچ، رطوبت اشباع، و سنگريزه هم در لايه سطحي خاک و هم در لايه عمقي، ساختار مکاني قوي مشاهد نشد. بالابودن مقدار خطا و اريبي برآوردها نشان مي دهد که به علت بالابودن مقدار اثر قطعه اي و ضعيف بودن ساختار مکاني، کريجينگ نتوانسته بر اساس مدل برازش شده براي متغيرهاي سنگريزه عمق اول (با خطاي 11.93 و انحراف -0.708) و شن عمق دوم (با خطاي 10.51 و انحراف 0.15) برآورد صحيحي انجام دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیری صحراگرد، ح.، و پیری، ج. (1395). تحلیل ساختار مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان, شهرستان خاش). مرتع, 10(2), 224-235. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295975Vancouver : کپی

پیری صحراگرد حسین، پیری جمشید. تحلیل ساختار مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان, شهرستان خاش). مرتع. 1395 [cited 2022May29];10(2):224-235. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295975IEEE : کپی

پیری صحراگرد، ح.، پیری، ج.، 1395. تحلیل ساختار مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان, شهرستان خاش). مرتع, [online] 10(2), pp.224-235. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295975. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی