5 SID.ir | تداخل اثر بيس فنول آ و يادگيري احترازي غير فعال بر توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته هاي اکامبنس و پوتامن دمي در موش صحرايي نر
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تداخل اثر بيس فنول آ و يادگيري احترازي غير فعال بر توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته هاي اکامبنس و پوتامن دمي در موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشگاه شیراز، گروه فیزیولوژی ورزش
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در معرض بيس فنول آ (BPA) قرار گرفتن افزايش قابل توجهي در سطوح mRNA گيرنده D 1 دوپامين در کل مغز ايجاد کرده است. لذا هدف تحقيق حاضر عبارت است از: اثر BPA بر توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته هاي اکامبنس و پوتامن دمي در مغز موش هاي صحرايي نر در شرايط بدون يادگيري و همراه با يادگيري بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 30 موش صحرايي نر با وزن 220-300 گرم استفاده شد. حيوانات به 6 گروه 5 تايي تقسيم شدند.
BPA در دو دوز 5 و 50 ميلي گرم به ازاي يک کيلوگرم وزن بدن در روز به مدت 15 روز به صورت خوراکي استفاده شد. گرو هاي شاهد روغن کنجد را به عنوان حلال PBA، به صورت گاواژ دريافت کردند. تست يادگيري و حافظه احترازي غير فعال توسط شاتل باکس انجام شد. بررسي توزيع گيرنده D 1 دوپامين توسط تکنيک ايمنوهيستوشيمي انجام گرديد. جهت مقايسه رنگ در نمونه ها از نرم افزار تحليل گر تصوير (Image Analyzer) و همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها از آناليز واريانس يکطرفه و تست تشخيصي توکي استفاده شد.
يافته ها: داده هاي اين پژوهش نشان داد که
BPA در هر دو دوز در مقايسه با گروه شاهد2 باعث کاهش معني داري (p<0.05) در توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته اکامبنس در موش هاي صحرايي نر همراه با يادگيري شد. BPA در هر دو دوز در مقايسه با گروه شاهد1 و2 باعث کاهش معني داري (p<0.05) در توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته پوتامن دمي در موش هاي صحرايي نر بدون يادگيري و همراه با يادگيري شد. توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته هاي اکامبنس و پوتامن در گروه شاهد 2 بطور معني داري (p<0.05) بيش از شاهد1 بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاضر
BPA باعث اختلال در توزيع گيرنده D 1 دوپامين در هسته هاي اکامبنس و پوتامن شد، در حاليکه، BPA در موش هاي آموزش ديده اثر قابل توجهي بر توزيع گيرنده D 1 دوپامين در موش هايي که در معرض BPA قرار داشتند، نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی