برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پاسخ سطوح سرمي ICAM-1، VCAM- 1 و CRP به تمرينات استقامتي با شدت متوسط و بالا در موش هاي صحرايي ديابتي نر نژاد اسپراگ داولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه فیزیولوژی ورزشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت از جمله بيماري هاي مزمن است که موجب افزايش عوامل التهابي و اختلالات اندوتليال مي گردد. هدف از تحقيق حاضر بررسي پاسخ ICAM-1، VCAM- 1 و CRP به فعاليت هاي ورزشي استقامتي با شدت متوسط و بالا در موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 32 سر موش صحرايي نر ديابتي نژاد اسپراگ دوالي انتخاب و بر اساس گلوکز خون در 4 گروه 8 سري شامل: ديابت قرباني هفته اول، ديابت قرباني هفته آخر، تمرين استقامتي با شدت متوسط و تمرين استقامتي با شدت بالا تقسيم شدند و جهت بررسي اثرات القاي ديابت 16 سر موش سالم انتخاب و در 2 گروه سالم قرباني هفته اول و سالم قرباني هفته آخر تقسيم شدند. موش هاي گروه هاي تمرين استقامتي با شدت متوسط و تمرين استقامتي با شدت بالا به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقيقه به ترتيب با سرعت 10 تا 17 متر بر دقيقه و 17 تا 28 متر بر دقيقه روي نوارگردان دويدند. جهت تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از آزمون هاي اماري کالموگروف- اسميرنوف، تحليل واريانس يک راهه به همراه آزمون تعقيبي توکي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد القاء ديابت منجر به افزايش معني دار
icam-1 (P=0.001)، vcam-1 (P=0.001) و CRP (P=0.01) موش هاي صحرايي مي گردد. 8 هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط اثر معني داري بر کاهش icam-1 (p=0.001)، VCAM-1 (p=0.003) و CRP (p=0.001) موش هاي صحرايي ديابتي دارد، 8 هفته تمرين استقامتي با شدت بالا اثر معني داري بر کاهش ICAM-1 (p=0.04)، VCAM-1 (p=0.04) و CRP (p=0.001) موش هاي صحرايي ديابتي دارد همچنين تمرين استقامتي با شدت متوسط و بالا اثرات يکساني بر ICAM-1 (p=0.53)، VCAM-1 (p=0.90) و CRP (p=0.99) موش هاي صحرايي ديابتي دارند.
نتيجه گيري: تمرينات استقامتي با شدت متوسط و بالا اثرات يکساني بر کاهش
ICAM-1، VCAM- 1 و CRP موش هاي صحرايي ديابتي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فارسی، س.، و آذربایجانی، م.، و حسینی، س.، و پیری، م. (1395). پاسخ سطوح سرمی ICAM-1, VCAM- 1 و CRP به تمرینات استقامتی با شدت متوسط و بالا در موش های صحرایی دیابتی نر نژاد اسپراگ داولی. ارمغان دانش, 21(8 (پی در پی 115)), 757-771. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295625Vancouver : کپی

فارسی سیروس، آذربایجانی محمدعلی، حسینی سیدعلی، پیری مقصود. پاسخ سطوح سرمی ICAM-1, VCAM- 1 و CRP به تمرینات استقامتی با شدت متوسط و بالا در موش های صحرایی دیابتی نر نژاد اسپراگ داولی. ارمغان دانش. 1395 [cited 2021September17];21(8 (پی در پی 115)):757-771. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295625IEEE : کپی

فارسی، س.، آذربایجانی، م.، حسینی، س.، پیری، م.، 1395. پاسخ سطوح سرمی ICAM-1, VCAM- 1 و CRP به تمرینات استقامتی با شدت متوسط و بالا در موش های صحرایی دیابتی نر نژاد اسپراگ داولی. ارمغان دانش, [online] 21(8 (پی در پی 115)), pp.757-771. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295625. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی