برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  37 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تغييرات مکاني نفوذ پايه در طول جويچه بر راندمان هاي آبياري جويچه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

تغيير خصوصيات فيزيکي خاک در قسمت هاي مختلف در طول جويچه طي فصل رشد باعث ايجاد تغيير در نفوذ پايه خاک و به دنبال آن شاخص هاي عملکرد آبياري جويچه اي مي گردد. هدف تحقيق حاضر بررسي اين موضوع مي باشد که آيا تغييرات نفوذ پايه در طول جويچه راندمان هاي يکنواختي توزيع، کاربرد، رواناب سطحي و تلفات عمقي آب را تغيير مي دهد؟ به همين منظور در مزرعه ARC2-7 کشت و صنعت اميرکبير، تعداد دو جويچه به طول هاي 140 و عرض هاي 1.83 متر با بافت شني رسي سيلتي مورد مطالعه قرار گرفت. براي رسيدن به اهداف تحقيق ابتدا جويچه اول (جويچه متغير) به چهار قطعه 35 متري تقسيم شد و نفوذ پايه به روش ورودي-خروجي براي هر قطعه به صورت جداگانه محاسبه گرديد تا توسط مدل صفحه گسترده، که با استفاده از فن واريانس تغييرات نفوذپذيري در طول جويچه را در محاسبات راندمان ها اعمال مي کند، راندمان ها آبياري ذکر شده در بالا به دست آيند. سپس در جويچه دوم (جويچه يکنواخت) راندمان هاي آبياري به صورت مرسوم محاسبه شد و با راندمان هاي به دست آمده در جويچه متغير براي تعداد هفت نوبت آبياري طي دوره رشد گياه نيشکر مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد در صورت اعمال تغييرات نفوذ پايه درمحاسبه راندمان هاي آبياري، راندمان يکنواختي توزيع بيشترين تغيير را نسبت به بقيه راندمان ها از خود نشان مي دهد. به طوري که با اعمال ضريب تغييرات نفوذ پايه (0.28= (CVf0براي جويچه متغير در مدل، راندمان يکنواختي توزيع در حدود 33 درصد نسبت به جويچه يکنواخت کاهش نشان داد. در حالي که به ازاي ضريب تغييرات مذکور راندمان کاربرد آب 6 درصد کاهش و تلفات عمقي آب 26 درصد افزايش يافت و تغييرات رواناب سطحي نزديک به صفر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی