برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين الگوهاي آسيب پذيري کشاورزان نسبت به خشکسالي در ايران (مطالعه موردي: حوضه آبريز بختگان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

خشکسالي يکي از قديمي ترين و اصلي ترين بلاياي طبيعي است که انسان از ديرباز با آن آشناست. از آن جايي که بخش کشاورزي بيش ترين مصرف کننده آب در کشور است، در زمان بروز خشکسالي بيش ترين خسارت را متحمل مي شود. از اين رو، آسيب پذيري کشاورزان در دوره هاي خشکسالي بسيار بالاست. اين مطالعه ضمن بررسي ابعاد آسيب پذيري کشاورزان حوضه آبريز بختگان، الگوهاي آسيب پذيري مناطق مورد مطالعه را در راستاي مديريت ريسک خشکسالي تعيين مي کند. از يک نمونه متشکل از 276 کشاورز که با استفاده از نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند، استفاده شد. بدين منظور، ابتدا با بکارگيري روش مي-بار و والدرز آسيب پذيري کشاورزان در ابعاد پنج گانه تعيين شد. سپس بر اساس نتايج بدست آمده و با استفاده از روش داده کاوي، ده الگوي متمايز و مستقل آسيب پذيري استخراج شد. نتايج نشان دادند که آسيب پذيري زيرساختي بيش ترين اهميت و آسيب پذيري روان شناختي کم ترين اهميت را در تعيين الگوهاي آسيب پذيري دارند. هم چنين، آسيب پذيري داراي مفهومي متفاوت در ميان کشاورزان گوناگون است، اين مطلب ناشي از درک و برداشت متفاوت کشاورزان هر منطقه است. بنابراين، بايستي دولت بر اساس ويژگي هاي هر منطقه و بر اساس ابعاد متفاوت آسيب پذيري در هر منطقه، سياست ويژه همان منطقه را پيش گيرد. يافته هاي اين مطالعه مي تواند به سياست گذاران جهت کاهش آسيب پذيري کشاورزان نسبت به خشکسالي از راه بهبود برنامه ريزي و بکارگيري استراتژي هاي مديريت ريسک مناسب کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی