برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه : عوامل زيادي بر فرآيند تدريس يادگيري تاثير مي گذارند. يكي از اين عوامل سبك يادگيري فرد است.
هدف : مطالعه به منظور تعيين سبك هاي يادگيري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قزوين و تعيين رابطه آن با ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي آنها انجام شد.
مواد و روش ها : اين مطالعه مقطعي بر روي تمام دانشجويان پرستاري شاغل به تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي   80- 1379 انجام شد. پرسش نامه شامل سوال هاي دموگرافيك و 12 سوال مربوط به سبك هاي يادگيري (كلب) بود. در مجموع 195 نفر از دانشجويان با پر كردن پرسش نامه در مطالعه شركت كردند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها : بيش تر دانشجويان (%8/53) داراي سبك يادگيري جذب كننده بودند و بقيه سبك هاي يادگيري عبارت بودند از همگرا (%9/28)، واگرا (%2/11) و انطباق يابنده (%1/6). ارتباط آماري معني داري بين سبك يادگيري و ميانگين نمره دانشجويان مشاهده نشد.
نتيجه گيري : دانشجويان پرستاري داراي سبك هاي يادگيري متفاوتي هستند و مدرسين بايد به اين نكته توجه نمايند و از روش هاي تدريس مختلف استفاده كنند. به نظر مي رسد يادگيرندگان در برخورد با يادگيري موضوع ها از انعطاف بالايي برخوردارند. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی