برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1379 , دوره  68 , شماره  2-1 ; از صفحه 123 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

واكنش تابعي زنبور پارازيتوئيد (Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae به تراكم هاي مختلف تخم سن (Eurygaster integriceps (Hem.: Secutelleridae و تاثير ارقام مختلف گندم بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، تهران
 
چکیده: 

واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد Trissolcus grandis به تراکم هاي مختلف تخم سن Eurygaster integriceps تحت شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق اثرات دو رقم گندم سرداري (حساس) و فلات (مقاوم) بر روي واکنش تابعي پارازيتوئيد به عنوان يکي از روش هاي ارزيابي اثرات متقابل ارقام مقاوم و زنبورهاي پارازيتوئيد نيز بررسي شد. آزمايشات، در داخل لوله آزمايش با نسل F2 آزمايشگاهي بدون استفاده از بوته هاي گندم و در داخل گلدان با نسل هاي F2 و F5 با استفاده از بوته هاي گندم انجام شد. زنبورها از نسل F1 به بعد از تخم سن هايي خارج شده بودند که از دو رقم گندم سرداري و فلات تغذيه کرده بودند. در لوله آزمايش، زنبور ماده به مدت يک ساعت و در هر دو آزمايش انجام شده در داخل گلدان به مدت 6 ساعت در معرض تراکم هاي 2، 4، 7، 14، 28، 32، 42 و 56 عدد تخم سن گندم قرار داده شد. تجزيه داده هاي واکنش تابعي در دو مرحله و با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. در مرحله اول براي تعيين نوع واکنش تابعي از رگرسيون لجيستيک نسبت تخم هاي پارازيته شده توسط زنبور پارازيتوئيد و در مرحله دوم براي تعيين پارامترهاي قدرت جستجو (a يا b) و زمان دستيابي به ميزان (Th) از رگرسيون غير خطي (روش Least square) استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسيون لجيستيک نشان داد که در هر سه وضعيت آزمايشي (نسل F2 داخل لوله و گلدان و F5 داخل گلدان) واکنش تابعي با تاثير رقم مقاوم فلات از نوع دوم و با تاثير رقم حساس سرداري از نوع سوم مي باشد. در واکنش هاي تابعي نوع سوم از مدل Rogers استفاده شد. نوع دوم براي برآورد پارامترهاي قدرت جستجو و زمان دستيابي از مدل Holling و در واکنش هاي تابعي مقادير مربوط به قدرت جستجو (a در واکنش نوع دوم و b در نوع سوم)، زمان دستيابي (Th)، ميزان برازش داده ها با مدل (r2) و حداکثر ميزان پارازيتيسم برآورد شده توسط مدل (T/Th) با تاثير رقم فلات (واکنش نوع دوم) به شرح زير بود:
-  در زنبورهاي نسل F5 داخل گلدان به ترتيب 0.167، 0.083، 0.97، 72.29.
-  در زنبورهاي نسل
F2 داخل گلدان به ترتيب 0.185، 0.047، 0.90، 127.66.
-  در زنبورهاي نسل
F2 داخل لوله به ترتيب 1.584، 0.040، 0.93، 25.25.
مقادير ذکر شده با تاثير رقم سرداري (واکنش نوع سوم) به شرح زير بود:

-  در زنبورهاي نسل F5 داخل گلدان به ترتيب 0.035، 0.149، 0.97، 40.27.
-  در زنبورهاي نسل F2 داخل گلدان به ترتيب 0.059، 0.139، 0.98، 43.16.
-  در زنبورهاي نسل F2 داخل لوله به ترتيب 0.820، 0.057، 0.95، 17.54.
نتايج حاصله نشان داد که رقم فلات از اين لحاظ که باعث ايجاد واکنش تابعي از نوع دوم در زنبور پارازيتوئيد شده است داراي اثر متقابل منفي با اين زنبور مي باشد. مقايسه پارامترهاي برآورد شده براي زنبورهاي F2 و F5 داخل گلدان نشان داد که با تاثير رقم سرداري اختلاف چنداني بين نسل هاي F2 و F5 از اين لحاظ وجود ندارد ولي با تاثير رقم فلات اين اختلاف محسوس بوده و در نسل F5 قدرت جستجو کاهش و زمان دستيابي افزايش يافته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی پور، ی.، و کمالی، ک.، و خلقانی، ج.، و عبدالهی، غ. (1379). واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae به تراکم های مختلف تخم سن (Eurygaster integriceps (Hem.: Secutelleridae و تاثیر ارقام مختلف گندم بر آن. آفات و بیماریهای گیاهی, 68(2-1), 123-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29516Vancouver : کپی

فتحی پور یعقوب، کمالی کریم، خلقانی جعفر، عبدالهی غلامعباس. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae به تراکم های مختلف تخم سن (Eurygaster integriceps (Hem.: Secutelleridae و تاثیر ارقام مختلف گندم بر آن. آفات و بیماریهای گیاهی. 1379 [cited 2021July24];68(2-1):123-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29516IEEE : کپی

فتحی پور، ی.، کمالی، ک.، خلقانی، ج.، عبدالهی، غ.، 1379. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae به تراکم های مختلف تخم سن (Eurygaster integriceps (Hem.: Secutelleridae و تاثیر ارقام مختلف گندم بر آن. آفات و بیماریهای گیاهی, [online] 68(2-1), pp.123-136. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29516. 

 
بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی