نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  18 , شماره  69 ; از صفحه 13 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي رياضي پالايش سبز نيكل از خاك هاي آلوده با استفاده از توابع كاهش تعرق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
مدل هاي پالايش سبز براي شناخت بيشتر فرآيندهاي حاكم بر اين پديده و مديريت خاك هاي آلوده از اهميت بالايي برخوردارند. بررسي ها نشان داده است كه تاكنون تلاش هاي اندكي براي ارزيابي پتانسيل پالايش سبز فلزات براساس مدل هاي رياضي انجام گرفته است. هدف از اين پژوهش، مدل سازي پالايش سبز خاك آلوده به نيكل بود. بدين منظور، با استفاده از توابع كاهش تعرق نسبي و غلظت نيكل در خاك مدلي براي تعيين نرخ پالايش سبز نيكل از خاك ارائه شد. براي ارزيابي مدل، خاك با سطوح مختلفي از آلاينده نيكل آلوده شد. جهت آلوده كردن خاك از نمك نيترات نيكل استفاده شد. سپس با پر كردن گلدان ها با خاك هاي آلوده بذر ريحان (Ocimum tenuiflorum L.) در آنها كشت گرديد. براي دوري از تنش رطوبتي، گلدان ها با فواصل زماني كوتاه (48 ساعت) توزين و تا رسيدن به رطوبتي نزديك به ظرفيت زراعي آبياري شدند. گياهان در چهار نوبت برداشت شدند. در هر مرحله از برداشت، مقادير تعر ق نسبي و غلظت نيكل در نمونه هاي خاك و گياه اندازه گيري شد. در پايان كارآيي مدل ها با آماره هاي رياضي آزموده شد. براي ارزيابي مدل ها، محاسبه آماره هاي خطاي ماكزيمم، ريشه ميانگين مربعات خطا، ضريب تبيين، كارايي مدل و ضريب جرم باقي مانده براي هر كدام از مدل ها انجام شد. ترسيم روند تغييرات تعرق نسبي ريحان در بازه هاي مختلف زماني فصل رشد در سطوح مختلف آلودگي نيكل در خاك نشان داد كه در حضور آلاينده هاي فلزي در خاك تعرق گياه كاهش يافته است. اما به دليل پايين بودن غلظت هاي اعمال شده تغييرات چشمگير نبوده است. نتايج حاصل از مقايسه آماره ها نشان داد براي برآورد تعرق نسبي ريحان در آلودگي نيكل خاك براي تمام بازه هاي زماني در فصل رشد، كارآيي مدل خطي (0.940 =R2) تنها اندكي بهتر از مدل غيرخطي (R2=0.84) است. هم چنين، مدل حاصل از تركيب تابع خطي و غلظت نيكل در خاك، برازش نسبتا خوبي (0.7=R) با مقادير اندازه گيري شده نرخ پالايش سبز نيكل از خاك دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عابدی کوپاپی، ج.، و اسلامیان، س.، و هاشمی نژاد، س.، و میرمحمدصادقی، ر. (1393). مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 18(69), 13-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294957Vancouver : کپی

عابدی کوپاپی جهانگیر، اسلامیان سیدسعید، هاشمی نژاد سیدیحیی، میرمحمدصادقی ریحانه. مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1393 [cited 2022August19];18(69):13-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294957IEEE : کپی

عابدی کوپاپی، ج.، اسلامیان، س.، هاشمی نژاد، س.، میرمحمدصادقی، ر.، 1393. مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 18(69), pp.13-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=294957. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی